عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: دغلكاري خامنه اي، خنده فريبنده ظريف و فراست احمقانه صالحي؟!

| 02.02,19. 05:12 PM |


دغلكاري خامنه اي، خنده فريبنده ظريف و فراست احمقانه صالحي؟!عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

نويسنده حقوقي و كارشناس مسايل ايران

فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران چهل است كه با اتكاء به سركوب داخلي و حمايت از تروريسم و صدور بحران به كشورهاي منطقه و فريب جهان به حاكميت خود ادامه داده است.

اگر در رابطه با اين رژيم اقدام قاطع و زبان قدرت در كار نباشد از هيچيك از كارهاي سركوبگرانه و مداخلاتش در كشورهاي منطقه و حمايت از تروريسم خارجي دست برنخواهد داشت.

كشورهاي منطقه از جمله عراق و سوريه و لبنان و يمن قريب به 40 سال است كه مداخلات و آتش افروزيها و جنگ طلبي هاي رژيم آخوندي را تجربه كرده اند و براي آن قيمت سنگيني پرداخته اند.

دیکتاتوری خامنه ای براي بقا از همه ظرفیت ها و امکانات برای پیش برد نيات شومش بهره می برد. كما اينكه تحركات و اقدامات تروريستي اش را در سال 2018 بنحو كم سابقه اي در اروپا گسترش داد.

دستگيري يك ديپلمات تروريست رژيم بنام اسد الله اسد در آلمان و دو مأمور مرتبط با او در كشور بلژيك در اوايل ماه ژوئيه 2018 بخاطر يك توطئه تروريستي عليه گردهمآيي ايرانيان در فيلپنت پاريس يكي از اين موارد است. تروريستهاي دستگير شده هم اكنون در كشور بلژيك زنداني هستند.

فعاليت هاي تروريستي و اطلاعاتي رژيم ايران در آلباني و تصميم دولت اين كشور مبني بر اخراج سفير و مأمور اطلاعاتي رژيم از آلباني در ماه دسامبر 2018 يكي ديگر از همين نمونه ها است.

نام گذاري تروريستي معاونت امنيت داخلي وزارت اطلاعات رژيم و دو مأمور آن بنام سعيد هاشمي مقدم و اسدالله اسدي توسط اتحاديه اروپا در 8 ژانويه امسال عطف به فعاليت تروريستي رژيم ايران انجام شد.

شورای اتحادیه اروپا در اين رابطه روز 9 ژانويه در بیانیه‌یی اعلام کرد ”این لیست‌گذاری به‌عنوان بخشی از پاسخ شورای اروپا در ارتباط با آخرین حملات نافرجام در خاک اروپا اتخاذ شده است.“ 

عطف به تحركات و فعاليت هاي تروريستي رژيم ايران؛ مقاومت ایران بکرات خواهان بستن سفارتخانه ها و نمایندگی هایاين رژیم و اخراج دیپلماتها و ماموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس از کشورهای اروپایی گردیده است.

در رابطه با ناامن كردن خاورميانه توسط رژيم ايران و لزوم برقراري امنيت و ثبات در اين منطقه با تمرکز بر مقابله با دخالتهای حکومت آخوندي و اتخاذ تصميم مناسب؛ آمریکا و لهستان در تاریخ11 ژانويه بیانیه مشترکیبراي برگزاري اجلاس جهاني در لهستان در روزهاي 13 و 14 ماه فوريهمنتشر كردند.

به محض انتشار خبر تصميم به برگزاري اجلاس ورشو؛ نگراني و ترس همه مهره هاي رژيم آخوندي را فراگرفت. در اين رابطه مي توان به مواضع ترس آلود ظريف وزير خارجه و عباس عراقچي معاون او و مسئول كميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس آخوندها و علي شمخاني دبير شورايعالي امنيت ملي رژيم؛ اشاره نمود. 

فاشيسم مذهبي حاكم برايران از مقابله قاطع كشورها بشدت هراس دارد. كما اينكه در برابر اقدام قاطع دولت آلباني در برابر كارهاي تروريستي اين رژيم و اخراج سفير و رئيس ايستگاه اطلاعاتي آن بشدت غافلگير شد و تا چندين روز ترس و وحشت همه رسانه هاي حكومتي را در نقل اين خبر فرا گرفته بود؛ بنحويكه در انعكاس دادن خبرها حتي از بكار بردن كلمه «سفير» اجتناب و به ذكر عبارت «دو ديپلمات اخراجي» اكتفا مي كردند.

يكي ديگر از ضربات به تروريسم و مداخلات رژيم ملاها؛ در تاريخ 10 ژانويه با سخنراني مايك پمپئو در دانشگاه آمريكايي ها در قاهره وارد شد. پمپئو در بخشي از سخنان خود گفت:

«تردید» و «سکوت» دولت وقت آمریکا در زمان انتخابات سال 2009 در ایران، باعث شد آخوندها آزادی را در ایران به بند بکشند... ما به دوران چشم بستن آگاهانه در قبال اقدامات رژیم ایران پایان دادیم. ما اعلام کردیم در کنار مردم ایران برای آزادیخواهی ایستاده‌ایم. آمریکای دوران دونالد ترامپ می‌گوید آمریکا نباید از آخوندها محافظت کند.

وزير خارجه آمريكا با اشاره به توافق هسته‌یی دولت اوباما با رژیم ایران گفت: آن توافق برای ما یک درس مهم داشت. وقتی با دشمن خودمان توافق کردیم، افراط‌گرایی در منطقه افزایشیافت.ما کمپین فشار جدیدی را شروع کرده ایم تا درآمدهایی که این رژیم برای پیش بردن ترور و تخریب به سراسر جهان استفاده می کند را قطع نماییم. از همه کشورها می خواهیم تا با هم کار کنند تا بطور کامل فعالیتهای بدخواهانه این رژیم را متوقف کنند.

واقعيت اين است كه رژيم ايران در دوران بسيار سخت و بحراني بسر ميبرد. مردم ايران با اين رژيم و جنگ طلبي ها و مداخلاتش در كشورهاي منطقه بطور كامل مخالفند.

همه اقشار مردم ايران شامل: كشاورزان؛ كارگران؛ كاميونداران؛ پرستاران؛ معلمان و فرهنگيان، دانش آموزان و دانشجويان و دانشگاهيان، بازنشستگان و غارت شدگانبا قيامها و اعتراضات و اعتصابهاي مستمر نظر خود را عليه سياستهاي سركوبگرانه وتوسعه طلبانه رژيم ابراز كرده و خواهان سرنگوني آن هستند.

رژيم فاشيستي حاكم بر ايران تلاش ميكند براي خروج از بحرانهايي كه در آن گرفتار است مفريپيدا كند.

سركوب وحشتناك داخلي نه تنها راهي براي سران حكومت باز نكرده بلكه بعكس بر منفوريت اين رژيم افزوده و بحرانهايش را تشديد كرده است.

استفاده از حربه تروريسم نيز دردي از دردهاي بيشمار اين رژيم را درمان نكرده است.

تحريمها و فشار خرد كننده آن؛ رژيم را به نقطه اي كشاند كه رئيس سازمان اتمي خامنه اي در تاريخ 22 ژانويه امسال در تلويزيون حكومتي صراحتا اذعان كرد كه در مذاكرات توافقنامه موسوم به برجام جامعه جهاني را فريب داده و دروغ گفته است.

بدين ترتيب با اعترافات علي اكبر صالحيآشكار شد؛ همان زمان که ظریف در حال لبخند زدن به ۵+۱ بود؛ و توافقنامهبرجام به امضا رسید و بسیاری باور كردند که رژيم ایران از توليد بمب اتمی دستبرداشته است؛ خامنه‌ای بعنوان مقام اول رژيم،درحال مخفي كردن لوله‌های حامل سوخت اتميبود تا مبادا پروژه بمبسازيش با تاخیر مواجه شود.

اين ضرب المثل عربي در رابطه با رژيم حاكم بر ايران چه زيبا و پرمعناست: حماقت دردي است كه درمان ندارد؟!

تا وقتي كه خامنه اي و پاسداران در قدرت باشند دروغ و فريب و سركوب و تروريسم و دخالت در كشورهاي منطقه ادامه خواهد داشت. لازمه خاتمة اين وضعيت سرنگوني تام و تمام اين رژيم است.

براي خلاصي از همه بحرانهايي كه اين رژيم در ايران و سراسر منطقه بوجود آورده؛ آلترناتيو دموكراتيك در دسترس است كه به همه بحرانها در چارچوب صلح و امنيت و ثبات منطقه اي و جهاني خاتمه مي دهد.

راه حل واقعي براي ايران دموكراتيك؛ برنامه ده ماده اي خانم مريم رجوي، رئيس شوراي ملي مقاومت است.

محقق شدن برنامه هاي خانم رجوي مستلزم موارد زير است:

يكم حق مقاومت مردم ايران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی برسميت شناخته شود. 
دومتمامیت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست تروریستی وزارت‌خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا؛ قرار گيرد.
سوم كليه مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریکا و اروپا اخراج شوند.
چهارمپرونده نقض حقوق‌بشر رژيم ایران كه تا كنون 65 بار در مجمع عمومي ملل متحد محكوم شده است؛ به شوراي امنيت ارجاع داده شود.
پنجمپرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی، و بطور مشخص پرونده قتل عام سي هزار زنداني مجاهد در تابستان 1988 به دادگاه جنايي بین‌المللی ارجاع شود.

ششمفاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروهای آن قاطعانه از كشورهاي سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان اخراج شوند.
هفتم كرسي هاي نمايندگي ايران در سازمان ملل ‌متحد و كليه مجامع بين المللي و منطقه اي به شوراي ملي مقاومت واگذار و اين شورا بعنوان تنها آلترناتيو دموكراتيكرژيم ايران برسميت شناخته شود.(Votes: 0)

Other News

مصطفى منيغ: المؤشر يشير من بشَّار إلى البشير (1من5) مصطفى منيغ: الجزء الأخير من إسقاط البشير مصطفى منيغ: من أسوان إلى تطوان حسن العاصي: الإمبريالية الجديدة.. ما بعد العولمة ما بعد الحداثة موفق السباعي: الغيب .. ليس للاجتهاد ولا للتنجيم !!! هدى مرشدي: خوف نظام ولاية الفقيه من الاجتماع العالمي في وارسو زهير السباعي: عودة اتفاقية أضنة بين تركيا وسورية للواجهة من جديد د. مصطفى يوسف اللداوي: المنحة القطرية لغزة بين القبول والرفض مصطفى منيغ: بعد المسامير الحساب العسير خمسون سؤالا فى الذكرى الثامنة للثورة عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري : اهميت سياسي و حقوقي نام گذاري تروريستي معاونت وزارت اطلاعات رژيم ايران توسط اتحاديه اروپا المحامي عبد المجيد محمد:الأهمية السياسية والحقوقية للتسمية الإرهابية للأمن الداخلي لوزارة مخابرات النظام الإيراني من قبل الاتحاد الأوروب محمد سيف الدولة : لماذا فشلت الثورة ـ نادى القضاة نموذجا مصطفى منيغ: بعد الصراصير قد تُبْعَثُ المسامير د. مصطفى يوسف اللداوي: تشاد حصنٌ أفريقيٌ آخرٌ يسقطُ وينهارُ حسن العاصي:الانسداد الفكري لأزمة اليسار.. جمود عقائدي في واقع متحول محمد محدثين: النظام الإيراني المُنهك موفق السباعي: خرافة دخول الشيطان جسم الإنسان.. الجزء الثاني !!! الطريق الوحيد للخلاص مواصلة الانتفاضة حتى الإطاحة بالنظام د. مصطفى يوسف اللداوي: لوحاتُ مقاومةٍ معَ الشهيدِ المبحوحِ في ذكراه التاسعة هدى مرشدي: النظام الإيراني الداعم للإرهاب على اللائحة السوداء محمد سيف الدولة: خرّابو البيوت زهير السباعي: الميثاق الوطني لتركيا وعلاقته بالشمال السوري د. مصطفى يوسف اللداوي: الانتصارُ للقدسِ بشرفٍ والثورةُ من أجلِها بالحقِ مصطفى منيغ: العدالة دولة مؤسسة سيدة الأرض تطلق مبادرة جدارية سيدة الأرض لمئة عام محمد سيف الدولة: هذا المديح الصهيونى الصادم د. مصطفى يوسف اللداوي: يقظة الشعب وجاهزية المقاومة للعدو بالمرصاد عبدالرحمن مهابادي: العام الميلادي الجديد عام الانتفاضة الدولية ضد نظام الملالي محمد سيف الدولة: عنكبوت التطبيع المصرى الاسرائيلى