عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري:كيش ترامپ، بن بست خامنه اي؟!

| 05.08,18. 12:34 AM |كيش ترامپ، بن بست خامنه اي؟!نويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

پیشنهادمذاكره بدون پيش شرط با رژیم ايران که اخیراًتوسط رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد، مانند زلزله اي شديد در درون حاكميت ولايت فقيه عمل کرد.همان‌طور که عمده رسانه‌های بین‌المللی نوشته‌اند، آمریکا توپ را در زمین رژیم ايران انداخته و حالا خامنه اي مجبور است واکنش مشخص و غير مبهم نشانبدهد.

گرچه واکنش‌های متفاوتي دردرون رژیم صورت گرفته؛ ولي حرف آخر را خامنه اي مي زند و تصميم نهائي را او ميگيرد.

اظهارات محمد علي جعفري بعنوان فرمانده سپاه پاسداران و يا پيش از آن حرفهاي بظاهر تند و تيز پاسدار تروريست قاسم سليماني فاقد ارزش سياسي است و در دنياي متمدن و سياست هاي مبتني برگفتگو محلي از اعراب ندارد و كسي آن را جدي نمي گيرد.

صاحبان اصلي موضوع؛ يعني مذاكره كردن يا مذاكره نكردن، وزير خارجه رژيم و بعد روحاني بعنوان رئيس جمهور و در نهايت شخص خامنه اي هستند كه تا كنون هيچ موضعي اتخاذ نكرده اند. البته سیاست را خامنه‌ای تعیین می‌کند و نه هيچكس ديگر. خامنه اي هم بنا به تجربه در اين مواقع حرف صريح و شفاف نمي زند تا هر كجا كه لازم باشد بتواند ويراژ بدهد و حرفهاي مبهم و دوپهلوي خود را آنطور كه منافع روز ايجاب مي كند تفسير و خود را از زير تيغ حسابرسي و پاسخگويي بدر ببرد. شاخص آن مذاكرات شكست خورده برجام است. هر وقت كه در درون رژيم جنگ بالا مي گيرد و سؤال مي شود كه تصميم گيرنده نهايي برجام چه كسي بود؟ خامنه اي پاسخ مي دهد من با اصل مذاكره موافق بودم و در جزئيات وارد نشدم. يعني مسئوليت به شكست انجاميدن برجام را مطلقا نمي پذيرد و از عواقب آن فرار مي كند. حال آنكه روحاني بعنوان رئيس جمهور رژيم مي گويد من هر آنچه را كه خامنه اي گفت طابق نعل بالنعل اجرايي كردم.

در موضوع كنوني و اينكه مذاكره بشود يا نشود؛ واقعیتبسيار سرسخت اين است که خامنه اي ناچاراست تصمیم نهایی و سیاستی را که برای استمرار و بقاي رژيمش ضروریاست، اتخاذکند. این تصمیمهم نمي تواند مخفي بماند و سرانجام علني مي شود و جهان از آن مطلع خواهد شد. ولي خامنه‌ایبطور واقعي در بن‌بست است. به همين علت تا كنون رسما و صراحتا موضع نگرفته است. چونتن دادن به مذاكره به همان نسبت «ایستادگی و تن ندادن به مذاکره» برايش سنگين و بسيار سخت مي باشد و اين هم از علائم بن بست خامنه اي براي تصميم گيري است و هر تصميمي كه اتخاذ كند برایش هزینه‌هایبسيار سنگين بهمراه دارد.

علت سنگيني هزينه مستقل از پيچيدگي هاي مناسبات بين المللي؛ حضور فعال و قدرتمند مقاومت ایران و تاثیرات انكار ناپذير آناست، چون مقاومت ايران با اتكاء به مردمو هدايت خيزش هاي سراسري ايران کار را به تعیین‌تکلیف نهايي رژیمسمت و سو مي دهد.

معناي تعيين تكليف نهايي رژيم اين است كه در وضعيت كنوني كه با دوران اوباما بسيار متفاوت است؛ چنانچه خامنه‌ای وارد مذاکره شود، بايد جام هاي زهر را بطور كامل بنوشد. خامنه اي هميشه گفته است كه تن دادن به مذاكره معنايش كوتاه آمدن هاي زنجيره اي است. يعني او به خوبي مي داند كه بايد علاوه بر جام زهر اتمي، جام زهرهاي منطقه اي و حقوق بشر و دست برداشتن از شكنجه و اعدام را به جان بخرد و تغيير رفتار بدهد و تغيير رفتار به تعبير خامنه اي يعني اينكه «جمهوری اسلامی نباید باشد».

اگر خامنه ايمذاكره را نپذيرد، همچنانكه همه كارشناسان رژيمش گفته اند در برابر تعادل‌قواي موجودنمي تواند دوام بیاوردو بخصوص با در نظر گرفتن تظاهرات گسترده در سراسر ايران، به فروپاشي اين رژيم راه مي برد.

بنا به نوشته اقتصاد نيوز؛ محسن هاشمي، پسر ارشد هاشمي رفسنجاني، كه رياست شوراي شهر تهران را بعهده دارد، در ضيافتي براي سفرا و نمايندگان رژيم در كشورهاي مختلف بتاريخ 30 ژوئيه امسال مي گويد:

«... در روندی که مسئولان بخواهند با فرافکنی مشکلات، مسئولیت ناکامی‌ها را به گردن یکدیگر انداخته و هیچ فردی خود را مقصر نداند، موفق به بهبود و اصلاح نخواهیم شد.اگر بدنبال نجات و آینده ایران هستیم امروز باید متفاوت با گذشته فکر کنیم، سخن بگوییم و عمل کنیم. نارضایتی عمومی ناشي از معضلات و فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی بخصوص برای اقشار پایین جامعه، به حدی است که ممکن است به بحران‌های اجتماعی گسترده منجر شود.فشار تحریم‌ها که از نیمه دوم سال[كه از اواخر سپتامبر شروع مي شود]افزوده خواهد شد، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد و ما را به این نکته واقف می‌کند، که نجات ایران در گرو تصمیم امسال ماست...» 

اين تصوير واقعي و تابلوهاي صفحه شطرنجي است كه خامنه اي بايد در آن بازي كند و مابه ازاي كيش داده شد حركت خود را مشخص نمايد.

مقاومت ایرانهمیشه تأکید کرده و اخیراً هم خانم مريم رجوي در سخنرانی خود در گردهمآيي يكصد هزار نفره ايرانيان در ويلپنت پاريس گفت: ”ما همواره گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که سرنگونی و تغییر دموکراتیک و برپایی ایران آزاد برعهده خود ما و مردم ماست“.

طبعاً مردم ایران از هر گونه عقب‌نشینی آخوندها استقبال می‌کنند؛ زیرا هر عقب‌نشینی و هر جام‌زهری در این مسیر، بلافصل در خدمت هزار اشرف و كانونهاي شورشي در داخل ايران است. عامل كشاندنخامنه اي به ‌چنین بن‌بستی، بیش از همه و قبل از هر کس، سیاست‌های ضدمردمی این رژیم و ایستادگی بی‌شکاف و تمام عيار مقاومت ایران در برابر هر وضعيتي بوده است.

اینکخامنه اي و باند حاكم از هر طرف که حرکت کنند، جز کیش و مات، پیامد ديگري برایشانندارد.

كيش ترامپ، بن بست خامنه اي؟!

نويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

پیشنهادمذاكره بدون پيش شرط با رژیم ايران که اخیراًتوسط رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد، مانند زلزله اي شديد در درون حاكميت ولايت فقيه عمل کرد.همان‌طور که عمده رسانه‌های بین‌المللی نوشته‌اند، آمریکا توپ را در زمین رژیم ايران انداخته و حالا خامنه اي مجبور است واکنش مشخص و غير مبهم نشانبدهد.

گرچه واکنش‌های متفاوتي دردرون رژیم صورت گرفته؛ ولي حرف آخر را خامنه اي مي زند و تصميم نهائي را او ميگيرد.

اظهارات محمد علي جعفري بعنوان فرمانده سپاه پاسداران و يا پيش از آن حرفهاي بظاهر تند و تيز پاسدار تروريست قاسم سليماني فاقد ارزش سياسي است و در دنياي متمدن و سياست هاي مبتني برگفتگو محلي از اعراب ندارد و كسي آن را جدي نمي گيرد.

صاحبان اصلي موضوع؛ يعني مذاكره كردن يا مذاكره نكردن، وزير خارجه رژيم و بعد روحاني بعنوان رئيس جمهور و در نهايت شخص خامنه اي هستند كه تا كنون هيچ موضعي اتخاذ نكرده اند. البته سیاست را خامنه‌ای تعیین می‌کند و نه هيچكس ديگر. خامنه اي هم بنا به تجربه در اين مواقع حرف صريح و شفاف نمي زند تا هر كجا كه لازم باشد بتواند ويراژ بدهد و حرفهاي مبهم و دوپهلوي خود را آنطور كه منافع روز ايجاب مي كند تفسير و خود را از زير تيغ حسابرسي و پاسخگويي بدر ببرد. شاخص آن مذاكرات شكست خورده برجام است. هر وقت كه در درون رژيم جنگ بالا مي گيرد و سؤال مي شود كه تصميم گيرنده نهايي برجام چه كسي بود؟ خامنه اي پاسخ مي دهد من با اصل مذاكره موافق بودم و در جزئيات وارد نشدم. يعني مسئوليت به شكست انجاميدن برجام را مطلقا نمي پذيرد و از عواقب آن فرار مي كند. حال آنكه روحاني بعنوان رئيس جمهور رژيم مي گويد من هر آنچه را كه خامنه اي گفت طابق نعل بالنعل اجرايي كردم.

در موضوع كنوني و اينكه مذاكره بشود يا نشود؛ واقعیتبسيار سرسخت اين است که خامنه اي ناچاراست تصمیم نهایی و سیاستی را که برای استمرار و بقاي رژيمش ضروریاست، اتخاذکند. این تصمیمهم نمي تواند مخفي بماند و سرانجام علني مي شود و جهان از آن مطلع خواهد شد. ولي خامنه‌ایبطور واقعي در بن‌بست است. به همين علت تا كنون رسما و صراحتا موضع نگرفته است. چونتن دادن به مذاكره به همان نسبت «ایستادگی و تن ندادن به مذاکره» برايش سنگين و بسيار سخت مي باشد و اين هم از علائم بن بست خامنه اي براي تصميم گيري است و هر تصميمي كه اتخاذ كند برایش هزینه‌هایبسيار سنگين بهمراه دارد.

علت سنگيني هزينه مستقل از پيچيدگي هاي مناسبات بين المللي؛ حضور فعال و قدرتمند مقاومت ایران و تاثیرات انكار ناپذير آناست، چون مقاومت ايران با اتكاء به مردمو هدايت خيزش هاي سراسري ايران کار را به تعیین‌تکلیف نهايي رژیمسمت و سو مي دهد.

معناي تعيين تكليف نهايي رژيم اين است كه در وضعيت كنوني كه با دوران اوباما بسيار متفاوت است؛ چنانچه خامنه‌ای وارد مذاکره شود، بايد جام هاي زهر را بطور كامل بنوشد. خامنه اي هميشه گفته است كه تن دادن به مذاكره معنايش كوتاه آمدن هاي زنجيره اي است. يعني او به خوبي مي داند كه بايد علاوه بر جام زهر اتمي، جام زهرهاي منطقه اي و حقوق بشر و دست برداشتن از شكنجه و اعدام را به جان بخرد و تغيير رفتار بدهد و تغيير رفتار به تعبير خامنه اي يعني اينكه «جمهوری اسلامی نباید باشد».

اگر خامنه ايمذاكره را نپذيرد، همچنانكه همه كارشناسان رژيمش گفته اند در برابر تعادل‌قواي موجودنمي تواند دوام بیاوردو بخصوص با در نظر گرفتن تظاهرات گسترده در سراسر ايران، به فروپاشي اين رژيم راه مي برد.

بنا به نوشته اقتصاد نيوز؛ محسن هاشمي، پسر ارشد هاشمي رفسنجاني، كه رياست شوراي شهر تهران را بعهده دارد، در ضيافتي براي سفرا و نمايندگان رژيم در كشورهاي مختلف بتاريخ 30 ژوئيه امسال مي گويد:

«... در روندی که مسئولان بخواهند با فرافکنی مشکلات، مسئولیت ناکامی‌ها را به گردن یکدیگر انداخته و هیچ فردی خود را مقصر نداند، موفق به بهبود و اصلاح نخواهیم شد.اگر بدنبال نجات و آینده ایران هستیم امروز باید متفاوت با گذشته فکر کنیم، سخن بگوییم و عمل کنیم. نارضایتی عمومی ناشي از معضلات و فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی بخصوص برای اقشار پایین جامعه، به حدی است که ممکن است به بحران‌های اجتماعی گسترده منجر شود.فشار تحریم‌ها که از نیمه دوم سال[كه از اواخر سپتامبر شروع مي شود]افزوده خواهد شد، شرایط را سخت‌تر خواهد کرد و ما را به این نکته واقف می‌کند، که نجات ایران در گرو تصمیم امسال ماست...» 

اين تصوير واقعي و تابلوهاي صفحه شطرنجي است كه خامنه اي بايد در آن بازي كند و مابه ازاي كيش داده شد حركت خود را مشخص نمايد.

مقاومت ایرانهمیشه تأکید کرده و اخیراً هم خانم مريم رجوي در سخنرانی خود در گردهمآيي يكصد هزار نفره ايرانيان در ويلپنت پاريس گفت: ”ما همواره گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که سرنگونی و تغییر دموکراتیک و برپایی ایران آزاد برعهده خود ما و مردم ماست“.

طبعاً مردم ایران از هر گونه عقب‌نشینی آخوندها استقبال می‌کنند؛ زیرا هر عقب‌نشینی و هر جام‌زهری در این مسیر، بلافصل در خدمت هزار اشرف و كانونهاي شورشي در داخل ايران است. عامل كشاندنخامنه اي به ‌چنین بن‌بستی، بیش از همه و قبل از هر کس، سیاست‌های ضدمردمی این رژیم و ایستادگی بی‌شکاف و تمام عيار مقاومت ایران در برابر هر وضعيتي بوده است.

اینکخامنه اي و باند حاكم از هر طرف که حرکت کنند، جز کیش و مات، پیامد ديگري برایشانندارد.(Votes: 0)

Other News

زهير السباعي: هل تنفرد روسيا بالكعكة السورية عبر ملفي إعادة اللاجئين والإعمار؟ السفير المحامي د. جهاد نبيل ذبيان: بشار والهاوية وهولوكست الدروز عبدالرحمن مهابادي: هل يسعى النظام الإيراني لتأجيج حرب جديدة؟ .. نظرة إلى التهديدات الأخيرة للنظام الإيراني في المنطقة د. موفق السباعي: سلسلة التحذيرات والتنبيهات الربانية للمؤمنين.. من كيد الكافرين المحامي عبد المجيد محمد: شكوى النظام الإيراني من معارضته لمجلس الأمن الدولي عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: شكايت رژيم ايران از اپوزيسيون خود به شوراي امنيت ملل متحد محمد سيف الدولة: خنساء نابلس وأفلام هوليود هدى مرشدي ـ كاتبة ايرانية : سقطوا شهداء لكنهم لم يتراجعوا (بمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الوحشي في 28-29 يوليو 2009 على أشرف) محمد سيف الدولة: بلاغ ضد الأمتين العربية والاسلامية محمد سيف الدولة: تاريخنا مع الأحكام القضائية المُسيسة مصطفى منيغ: الخطاب الجامع للحطب زهير السباعي: هل باتت الكعكة السورية جاهزة للقضم؟ محمد سيف الدولة: ابادة العرب عقيدة صهيونية المحامي عبد المجيد محمد: أولئك الذين وقفوا في الجهة الصحيحة من التاريخ عبد المجيد محمد وكيل دادگستري:آنانكه در سمت درست تاريخ ايستاده اند مصطفى منيغ: الخطاب سيعجل بالأسباب د. مصطفى يوسف اللداوي: جرحى مسيرةِ العودةِ أمانةٌ ومسؤوليةٌ لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة : بيان تحذيرى من مخاطر الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا أساسيا للمادة الصحفية هدى مرشدي: جيش الجوعى والعطشى؛ انتفاضة حتى إسقاط النظام محمد سيف الدولة: إلقاء الفلسطينيين فى البحر مصطفى منيغ: الخطاب ، سيعجل بالأسباب د. موفق السباعي: هل مشكلة سورية في تشكيل.. وتصنيع دستور جديد؟! سيد أمين: هكذا أساءوا لعبد الناصر المحامي عبد المجيد محمد: الإرهاب القانوني في نظام ولاية الفقيه عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري:تروریسمقانوني در رژیم ولایت فقیه محمد سيف الدولة: ذكرى ثورة يوليو ـ حوار لا مكايدة د. مصطفى يوسف اللداوي: البالونات الحارقة تهديدٌ اقتصادي وقلقٌ سكاني هدى مرشدي ـ كاتبة ايرانية: كسر جمود المرأة الإيرانية محمد أسعد بيوض التميمي: ((حقيقة الصراع مع اليهود)) مصطفى منيغ: الخطاب، سيبتعد عمَّا لذَّ وطاب