عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: گام نهایی براي سرنگونی رژیم استبداد ديني

| 19.07,18. 04:59 PM |
گام نهایی براي سرنگونی رژیم استبداد دينينويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري


راجع به گردهمایی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ مقاومت ايران در ویلپنت پاریس و اهميت و پيام آن، نکات بسیاری را می توان برشمرد. حضور پر شور هواداران و حاميان ايراني مقاومت و صدها تن از شخصيت هاي برجسته سياسي و پارلماني و مذهبي حامی بین المللی از 5 قاره جهان از جمله ويژگي هاي گردهمآيي امسال مقاومت ايران در ويلپنت پاريس بود.


اما توطئه تروريستي رژيم ملاها با بكارگيري يك عنصر اطلاعاتي با مصونيت ديپلماتيك مقيم اتريش و يك هسته خفته در بلژيك وجه متمايزي از اهميت گردهمآيي امسال مقاومت ايران مي باشد. هدف طراحي تروريستي اين بود كه از جمعيت حاضر در سالن ويلپنت تلفات سنگيني گرفته شود. البته براساس اطلاعات بدست آمده؛ سوژه اصلي اين توطئه كثيف خانم مريم رجوي و ميهمانان برجسته ايشان در گردهمآيي بود و بدين ترتيب اهميت گردهمآيي امسال مقاومت ايران بيش از پيش بارز مي شود. رژيم فاشيسم مذهبي با اين اقدام رذيلانه آدرس و نشانه آلترناتيو واقعي خود را ارايه كرد. ملاهاي حاكم بر ايران با اين توطئه خشم خود را نسبت به نقش مقاومت سازمان یافته در پیوند تنگاتنگ با حرکات اعتراضی مردم در داخل ايران به نمايش گذاشتند. امري كه هيچيك از مهره هاي رژيم ولايت فقيه آنرا كتمان نمي كنند.


اغلب سخنراناني هم كه فرصت شد در زمان بسيار كوتاه صحبت كنند؛ بر همين حقيقت انكارناپذير انگشت گذاشتند.


در بين سخنرانان؛ دكتر سلمان الانصاري از عربستان سعودي نقش مخرب رژيم ايران از يكطرف و نقش مقاومت ايران را از طرف ديگر بخوبي برجسته كرد. وي در صحبت خود گفت: من به عنوان يك شهروند و يك عرب و مسلمان از عربستان سعودي همبستگي و تأييد خود را نسبت به اين گردهمآيي مجددا اعلام ميكنم. هر جا كه باشم همچون تركيبي سخت و پولادين همواره در كنار شما خواهم ماند، با يك موضع خلل ناپذير، تا اينكه ايران از فرقه دروغگويان چپاولگر آزاد شود. ما كه امروز اينجا جمع شده ايم يك پيروزي براي ايران متمدن و براي بشريت است. ايراني مهد دانش و فرهنگ، بردباري و برادري است كه نمايندگان آن در اينجا گرده آمده اند و نه ايراني كه خميني و خامنهاي و [قاسم] سليماني و روحاني بر آن حاكم هستند. وي در بخش ديگري از سخنراني خود گفت: مردم بزرگوار ايران در معرض ظلمي بزرگ و بي سابقه قرار دارند. من تصور نميكردم كه روزي ظلم يك انسان به نقطهيي برسد كه يك مادر باردار يا دختر بچه 11يا 12 ساله و يا مرد مسن 70 يا 80 ساله اعدام شود. بهصراحت بايد گفت اين ننگي است براي هر انسان در برابر اين ظلم رژيم ايران اگر سكوت كند. رژيم ايران رژيمي است مبتني بر توطئه و نقض حقوق كشورهايي كه در امنيت و آرامش بهسر ميبردند؛ مانند مردم يمن يا سوريه يا لبنان يا عراق و حتي ”بلد الله الحرام“ مكة مكرمة نيز از توطئههاي رژيم خميني در تهران در امان نماند.


اشارات سلمان الانصاري حرف همه مردم ايران است. مردمي كه اين رژيم را در تماميتش نفي مي كنند و اراده كرده اند تا به هر قيمت آنرا سرنگون و يك جمهوري مردمي و دموكراتيك را با آن جايگزين كنند. مردمي كه بيش از 6 ماه است در همه شهرهاي ايران از همه چيز خود گذشته و به خيابانها آمده اند تا پايان اين رژيم را اعلام كنند. شعار مردم ايران مرگ بر ديكتاتور و مرگ بر خامنه اي و مرگ بر روحاني است. قيام كنندگان با اين شعار كه «اصلاح طلب؛ اصول گرا؛ ديگر تمام است ماجرا»؛ خواسته اصلي خود را بالغ كرده اند. اين شعار نفي تماميت رژيم فاشيسم مذهبي است.


در خصوص اهميت گردهمآيي ويلپنت امسال خانم مريم رجوي نيز در سخنراني خود باختصار آن را برشمرد و از جمله گفت:


گزینه «راهحل» از درون فاشیسم دینی، سوخته و باطل شده، مردم و جوانان شورشگر، پایان کارِ هر دو جناح رژیم را اعلام و راه نبرد و تهاجم حداکثر، و راه مقاومت به هر قیمت را در پیش گرفتهاند. مردم ایران ۶ ماه است که برپایی قیام و یک جنبش اعتراضی را در زیر سرکوب حداکثر، حتی با تحمل سختترین شکنجهها در زندان، ممکن کردهاند.


در سطح بینالمللی، آخوندها مهمترین پشتوانه سیاست مماشات که در آمریکا بود را، از دست دادهاند و اعمال تحریمهای پیاپی اين رژيم را به زانو درخواهد آورد.


مهمترین نشانه دوران سرنگونی و پايان رژيم ولايت فقيه؛ پیوند میان خشم محرومان و ستمديدگان با مقاومت سازمانیافته است. همان عامل موثری که همه سران رژیم و مهرههای ریز و درشت آن مي دانند و بارها نيز به آن اذعان کردهاند.


در گردهمآيي امسال جایگاه شوراي ملي مقاومت بعنوان بديل و جايگزين ذيصلاح رژيم ولايت فقيه با محوريت يك سازمان پرتلاش و حاضر در همه صحنه هاي رنج و فدا و با سابقه مبارزه مستمر و با تشکیلات منسجم و سازمانیافته 53 ساله و عبور از كوران آزمايشهاي متعدد و با يك رهبری آزموده و كارآمد، نشان داد که شايسته جلب اعتماد مردم بجان آمده و معترض است و بدون شک می تواند با اتکا به قدرت و حمايت همين مردم و نه مداخله خارجی، آزادی و آبادی را در ایران برقرار سازد. در يك كلام؛ گردهمایی ۳۰ ژوئن امسال، گام نهایی در راه سرنگونی رژیم استبداد ديني بدست مردم و مقاومت ايران بود. 

(Votes: 0)

Other News

مصطفى منيغ:تدبير التبذير بالبندير هدى مرشدي ـ كاتبة ايرانية: مؤتمر فيلبنت، إيران الصغيرة د. موفق السباعي: كيف سقطت حوران والغوطة وسواها.. واستسلمت الفصائل المقاتلة للمحتلين والنظام الأسدي د. مصطفى يوسف اللداوي: إسرائيل عينها على بالونات غزة وقلبها على الضفة د. مصطفى يوسف اللداوي: غزةُ المنذورةُ للحربِ والدمارِ والقتلِ والحصارِ عبدالرحمن مهابادي: مفتاح سوف يفتح قفل إيران! هدى مرشدي كاتبة ايرانية : النظام الإيراني مؤسس وداعم الإرهاب د. مصطفى يوسف اللداوي: البراءة لقاتلِ الدوابشة عدلٌ وإنصافٌ المحامي عبد المجيد محمد: لماذا يهدد النظام الإيراني بإغلاق مضيق_هرمز؟ عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: چرا رژيم ايران تهديد به بستن تنگه_هرمز مي كند؟! زهير السباعي: المصير المجهول للاجئين السوريين في بلد النشامة؟ د. مصطفى يوسف اللداوي: نكسةُ النُخَبِ العربيةِ ونهضةُ القيمِ الغربيةِ المحامي عبد المجيد محمد: مايتوقعه الشعب الإيراني من المبعوث الجديد لحقوق الإنسان عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: آنچه مردم ايران از گزارشگر جديد حقوق بشر انتظار دارند عبدالرحمن مهابادي: العنوان الدقيق للبديل الديمقراطي من أجل إيران د. أحمد موفق زيدان: الثورة السورية انتصرت.. ولكن مصطفى منيغ:من تطوان إلى سيدي علوان (1 من 5) المحامي عبد المجيد محمد : الدعم الدولي لبديل النظام المستبد الحاكم في إيران عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري:حمايت جهاني از آلترناتيو رژيم مستبد حاكم بر ايران عبدالرحمن مهابادي: صورة عن البديل الحقيقي من أجل إيران مصطفى منيغ: حكام الفساد خيمتهم بلا أوتاد هدى مرشدي ـ كاتبة ايرانية: من الانتفاضة حتى المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية د. مصطفى يوسف اللداوي: تدويل قطاع غزة إنسانياً واقتصادياً زهير السباعي: درعا صاحبة شعار الموت ولا المذلة لن تركع ؟ عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: تروريسم جزء جدايي ناپذير رژيم ولايت فقيه المحامي عبد المجيد محمد: الإرهاب جزء لا يتجزأ من نظام ولاية الفقيه محمد سيف الدولة: حكايتنا مع ريالات آل سعود مصطفى منيغ: حق تطوان قبل فوات الأوان المحامي عبد المجيد محمد: التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية مؤتمر لترسيخ بديل نظام ولاية الفقيه عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: گردهمآيي سالانه مقاومت ايران؛ كنگره تثيبت آلترناتيو رژيم ولايت فقيه