عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري:حمايت جهاني از آلترناتيو رژيم مستبد حاكم بر ايران

| 12.07,18. 04:24 AM |

حمايت جهاني از آلترناتيو رژيم مستبد حاكم بر ايران


نويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

روز شنبه 30 ژوئن سالن بزرگ ويلپنت پاريس شاهد برگزاري يك كنگره كم نظير متشكل از يكصدهزار ايراني و شمار كثيري از هيئت هاي بلندپايه سياسي و پارلماني و مذهبي در حمايت از آلترناتيو دموكراتيك مقاومت ايران برهبري خانم مريم رجوي بود. در اين گردهمآيي شخصيت هاي برجسته از كشورهاي مختلفجهان سخنراني و هر يك از زبان و ديدگاه خود نظراتشان را با ايرانيان و مقاومت درخشانشان در ميان گذاشتند.

يكي از اين سخنرانان نيوت گينگريچ شخصيت ممتاز و بسيار محبوب آمريكاييکاندیدای ریاست‌جمهوریو رئیس پیشین کنگره آمریکا بود. وي در فرازي از سخنان خود گفت: آزادیايران فراخواهد رسید، قیمت آن با خون وطن‌پرستان و کسانی که آماده هستند عليه رژیم حاكم بایستند، پرداخته شده و شما بخش کلیدی آن هستید.رئیس‌جمهور آمریکا مصمم به اعمال شدیدترین تحریمها علیه دیکتاتوری دینیحاکم بر ایران است و هدف ما جایگزینی این دیکتاتوری با يك دموکراسی پيشرفته و مردمي است. همه اطمینان پیدا کنند که جنبشي وجود دارد و فرصتی برای آزادی و دموکراسی و حقوق‌بشر و حقوق برابر وجود دارد و این جنبش در همينجا گرد آمده است.امروز شما در آمریکاشاهد دولتیهستيد که واقعیتها را درک می‌کند و مصمم به توقف دیکتاتوری حاكم بر ايران است و به همين خاطر تحریمها را افزایش می‌دهد، چون در نهایت تنها شیوه تأمین امنیت منطقه جایگزین کردن این دیکتاتوری با دموکراسیاست. رژیم خامنه‌ای بسیار ضعیف و فاسد است و کل سیستم را تضعیف می‌کند و توان تحقق شکوفایی ندارد و اراده بهبود وضعيت زندگی مردم را ندارد؛ در حاليكهمردم تشنه آزادی هستند.من اعتقاد دارم که ما در سمت درست تاریخ قرار داریم؛آزادی خواهد رسید.من در آرزوی روزی هستم که این گردهماییدر ایران آزاد برگزار شود.

سخنران پرهيجان ديگر اين گردهمآيي رابرت توريسيلي از حاميان ديرينه مجاهدين ومقاومت ايران بود. وي طي سخناني پرشور گفت:

آنهایی که صدای من را در تهران می‌شنوند، بدانند ما از پایان دادن به این رژیم حمایت می‌کنیم. بنابراین به آخوندها می‌گویم بگذارید وضعیت را به‌روشنی تشریح کنم. شما در گوشه رینگ نبرد تاریخ قرار دارید. ما در کنار اشرفیها بودیم. با سازمان مجاهدین همراه بودیم. ما برای نيل به آزادیدر کنار مردمی که در خیابانهای ایران برای آزادی می‌جنگند، هستیم.

يكي ديگر از حاميان مقاومت ايران جان برد وزیر خارجه پیشین کانادا بود. وي طي صحبتي كوتاه به حاضران در گردهمآيي گفت:ما برای حمایت از مبارزه مردم ایران به اینجا آمده‌ایم.سال گذشته مردم ایران شجاعت و اراده خودشان برای تغییر رژیم ایران را نشان دادند.اکنون زمان آن است که از خواسته مردم ایران برای تغییر حمایت کنیم. ما اکنون کنار مریم رجوی ایستاده‌ایم تا در مبارزه برای آزادی ایران از شر آخوندهای حاکم حمایت کنیم. زمان پایان سرکوب و فساد و سركوب دموکراسی و زمان کنار رفتن این رژیم فرا رسیده است.

سپس شاهد صحبتهاي يكي از ياران قديمي مقاومت ايران بنام فیلیپ دوست بلازیوزیر خارجه پیشین فرانسه بوديم.وي در جملاتي كوتاه و پر معني گفت:امروز وضعیت ایران در حال تغییر است. دیگراوضاع به سود بنیادگرایان نیست. مردم ایران خواهان صلح و دموکراسی بدون فساد، بدون شبه‌نظامی، بدون تحقیر، بدون اعدام و بدون شکنجه هستند.ما خواهان پایان اعدام و شکنجه هستیم. ما این آلترناتیوكه خانم رجوی آن را نمایندگی می‌کندتأیید می‌کنیم.

آنگاه نوبت به هيئت بزرگ بريطانيا رسيد. نماينده اين هيئت عاليجناب دیوید ایمس؛نماینده ارشد پارلمان انگلستان و رئیس مشترک کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایرانبا لحني بسيار شيوا و جذاب گفت:ما خواهان آن هستیم که مردم ایران هم مانند ما از آزادیهایی که در کشورمان از آن برخورداریم؛ بهره مند شوند. ما یک هیأت۵۰نفره از مجلس عوام و اعیان انگلستان که تمام احزاب، کانونهای وکلای ولز و انگلستان، انجمن متخصصین و مذهبی کشورمان را نمایندگی می‌کنیم خواهان آزادی برای مردم ایران هستیم.ما خانم مریم رجویرا حمایت می‌کنیم.

نوبت به هيئت ايتاليا كه رسيد جولیو ترتزی؛وزیر خارجه پیشین ایتالیا در حمايت از گردهمآيي ايرانيان و مقاومت ايران گفت؛ این گردهمایییک تحول بزرگ است که آزادی ایران را نوید می‌دهد.ما این جا هستیم تا حمایتمان را از مردم ایران اعلام کنیم.در شرایطی که قیام در شهرهای ایران ادامه دارد در كنار خانم رجوی بودن در سمت درست تاریخ ايستادن است.

يكي ديگر از سخنرانان اين گردهمآيي لارش ریسهنماینده پیشین پارلمان نروژ و از ياران قديمي مقاومت ايران بود. وي در سخنان خود گفت؛ ما با خانم رجوی هستیمو همه زنان و مردانی که در قیام ایرانشرکت دارند را ستایش می‌کنیم. مایک مقاومت قوی و شگفتآور را مشاهده می‌کنیم، توانمندی این مقاومت را دیده‌ایم و رهبر خستگي ناپذير آن خانم مریم رجویرا سالها است که ديده ايم و از آن حمایت می‌کنیم. مقاومت ایران واقعاً قویترین اپوزیسیون دموکراتیکاست. ما با شما هستیم،روی ما حساب کنید.

همانطور كه برخي از سخنرانان در صحبتهايش گفتند؛ در اين گردهمآيي بزرگ شرافتمندان و سياستمداران و سياستگذاران برجسته كشورهاي جهان در سمت درست تاريخ ايستادند و از مقاومت مردم ايران و آلترناتيو رژيم مستبد حاكم بر ايران برهبري خانم مريم رجوي حمايت كردند. اينچنين آفتاب تغيير بر ايران خواهد تابيد و اين سرزمين تاريخي به دموكراسي كه شايسته آن است، نايل خواهد شد و ايرانزمين از سلطه و غل و زنجير ديوان و ظالمان رها مي شودو صلح و امنيت به ايران و منطقه باز مي گردد.

(Votes: 0)

Other News

عبدالرحمن مهابادي: صورة عن البديل الحقيقي من أجل إيران مصطفى منيغ: حكام الفساد خيمتهم بلا أوتاد هدى مرشدي ـ كاتبة ايرانية: من الانتفاضة حتى المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية د. مصطفى يوسف اللداوي: تدويل قطاع غزة إنسانياً واقتصادياً زهير السباعي: درعا صاحبة شعار الموت ولا المذلة لن تركع ؟ عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: تروريسم جزء جدايي ناپذير رژيم ولايت فقيه المحامي عبد المجيد محمد: الإرهاب جزء لا يتجزأ من نظام ولاية الفقيه محمد سيف الدولة: حكايتنا مع ريالات آل سعود مصطفى منيغ: حق تطوان قبل فوات الأوان المحامي عبد المجيد محمد: التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية مؤتمر لترسيخ بديل نظام ولاية الفقيه عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: گردهمآيي سالانه مقاومت ايران؛ كنگره تثيبت آلترناتيو رژيم ولايت فقيه د. مصطفى يوسف اللداوي الاحتياط الاستراتيجي الإسرائيلي من الأسرى والمعتقلين هدى مرشدي ـ كاتبة إيرانية: خامنئي كش - مات د. إبراهيم حمامي: سألني فأجبت د. مصطفى يوسف اللداوي: مضامينٌ سياسيةٌ خبيثةٌ بعناوينَ إنسانيةٍ نبيلةٍ مصطفى منيغ: لا فِرار، كما الشعب قَرّر إبراهيم أمين مؤمن: اليوم.. غزوة بدرتنادى العرب جرائم ترامب على ضوء الغزوة .. زهير السباعي: مهد الثورة درعا مقبرة الغزاة والمحتلين؟ د. مصطفى يوسف اللداوي: مسيرة العودة الكبرى في جمعتها الرابعة عشر مصطفى منيغ: بعد المهرجان قد يأتي الفيضان المحامي عبد المجيد محمد: البديل الديمقراطي القوي لنظام ولاية الفقيه عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: آلترناتيو قدرتمند رژيم ولايت فقيه حسین داعي‌ الاسلام: تصاعد لهيب الانتفاضة في ايران عشیة‌ مؤتمر المقاومة في باریس كاتبة ايرانية: "إيران الحرة" أصداء شوارع طهران عبدالرحمن مهابادي: شرعية البديل الديمقراطي..نظرة إلى نشاطات الإيرانيين المعارضين الاخيرة في دول العالم المختلفة محمد سيف الدولة: أكذوبة الدولة الفلسطينية فى سيناء مصطفى منيغ: عنوان الطغيان المهرجان المحامي عبد المجيد محمد: نهائيات فيلبنت مصطفى منيغ: تطوان وجوقة آخر زمن عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري:فينال ويلپنت