عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري:فينال ويلپنت

| 26.06,18. 02:37 AM |فينال ويلپنت
نويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

بدون شك مسابقات جام جهانی فوتبال یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشي جهان است. طي مدتي که این رويداد بزرگ ورزشي در جریان است بخش وسیعی از خبرها به آن اختصاص مي يابد.

مي خواهيم به اين رخداد ورزشي جهاني، كه مورد علاقه ميلياردها نفر مي باشد، نگاهي نه صرفا ورزشي داشته باشيم و از منظري ديگر به آن بپردازيم.

در رویدادهای بزرگ ورزشی از جمله المپیک و جام جهانی فوتبال و مسابقات فراگير ديگر علاوه بر رقابتهای سخت ورزشی؛شاهد ایجاد فضای صلح و دوستی و اعتلاي رفتار مسالمت آميز بین ملتها هستیم.

عطف به تأثيرات ورزشي و ورزشكاران نامدار؛ اریک کانتونا، فوتبالیست نامدار فرانسوی،با ساختن فیلم مستندی به نام ”شورشیان فوتبال“ به بررسي زندگی ۵فوتبالیست معروفي پرداخته است که اجازه ندادند هیاهوی مسابقات فوتبال سرپوشی برای جرائم جنایتکاران و ديكتاتورها باشد. بلكه برعکس، ورزشكاران نامي و مردمي از این رشته پرطرفدار ورزشی برای آزادی و رساندن پیام مردمشان به گوش جهانيان استفاده کرده اند.البته در فيلم مزبور جای يكي از نام آوران فوتبال ايران بنام حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، که در جام جهاني 1978 آرژانتين شرکت داشت؛ كاملا خالي است.كاپيتان خبيري فوتباليست بسيار محبوبي بود كه در دوران سياه خفقان فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران بجای تمکین به قدرت حاكم و تأمين رفاه شخصی، تصميم گرفت كه صدای مردم مظلوم ايران باشد و بنحو ستايش انگيزي سازمان مجاهدین خلق ایران را انتخاب كرد. دیکتاتوری آخوندی نيز به همين اتهام و ‌بخاطر محبوبیت فوق‌العاده او كه نام مجاهدين را پرآوازه تر مي كرد، او را در 21 ژوئن 1984براي ارعاب ساير ورزشكاران اعدام کرد.
رذیلانه‌ترین سوء‌استفاده آخوندها از مسابقات جهانی و خبرساز بودن آن اين است كه از اين رخداد و فضايي كه ايجاد ميشود؛ بغايت سوء استفاده مي كند و از جمله فضاي بوجود آمده رابراي اجراي اعدام كسانيكه در قضاييه ولايت فقيه به اعدام محكوم شده اند، بكار مي گيرد.يكي از كسانيكه به همين شيوه اعدام شد بیگناهي بنام محمد ثلاث است.كسيكه در اعتراض به اعدام وي وكيلش اعلام كرد كه موكلش محمد ثلاث بي گناه بود و در روز حادثه كه ادعا مي شود او مرتكب قتل شده اساسا در بازداشت بوده و بطور مطلق امكان ارتكاب چنين جنايتي وجود نداشته است. در همين رديف؛ خبرهاي ديگري حاكي از آن است كهآخوندهاي سفاك در حال توطئه برای اعدام رامین حسین‌پناهی، مبارز كرد،است. رژيم فاشيستي ولايت فقيه مي خواهد با سوء استفاده از هیاهوی بازیهای تيم اعزامي ایران به مسابقه فوتبال، اين نيت شوم خود را به اجرا بگذارد.

اين واقعيتي است كه طي 39 گذشته بر جامعه ايران حاكم بوده است. در يك طرف رژيم حاكم با همه زر و زور و تزويري كه بر عليه مردم ايران بكار مي گيرد و در طرف ديگر مردم و مقاومت ايران كه طي اين ساليان با فاشيسم ديني چنگ در چنگ هستند و ديگر اجازه نخواهند داد كه اين رژيم فاشيستي بيش از اين و با بكارگيري این شیوه‌های رذیلانه و با سوء‌‌استفاده‌ از رخدادهاي جهاني مردم ايران را سركوب و کشتار کند.

تا كنون؛ رژيم حاكم بر ايران هر توطئه و ترفندي كه داشته بر عليه مردم و مقاومت ايرانبكار گرفته و اينك طرفين به دور نهايي و فينال رسيده اند.

روز 30 ژوئن در ويلپنت پاريس شاهد مسابقه نهايي بين مقاومت و مردم ايران به رهبري خانم مريم رجوي و رژيم ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايرانخواهيم بود.

حاميان و پشتيبان اين مسابقه ديدني و بسيار سختبراي پيروزي تيم محبوبشان يعني، مقاومت ايران، از سراسر جهان در ويلپنت تجمع خواهند كرد و هورا مي كشند و شعار سر خواهند داد كه «مريم رجوي اميد تيم مايي»؛ و براي حذف تيم مقابل فرياد سر خواهند داد كه «مرگ بر اصل ولايت فقيه؛ مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنه اي» و خواستار نابودي تيم فاشيسم مذهبي و حذف آن از صحنه ايران و جهان خواهند شد.

مردم و مقاومت ايران اراده كرده اند كه به هر قيمت اين رژيم ضدایرانی را سرنگون كنند و بجاي آن يك حكومت مردمي و عدالتخواه و صلح جو و مبتني بر آراء مردم، كه خانم مريم رجوي در برنامه ده ماده اي خود بشارت آن را داده است؛ برپا كنند.

فينال ويلپنت به واقع ديدني خواهد بود.