Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: کودکان سرراهی ميراث شوم حاكميت ولايت فقيه

| 13.09,18. 12:46 AM |کودکان سرراهی ميراث شوم حاكميت ولايت فقيه
نويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

یکی از فجایع بسيار دردناكي که رژيم ولايت فقيه بر جامعه ایران تحميل کرده است، موضوع کودکان سرراهی است که آمارها نشان میدهد سالبهسال در حال افزایش است. اين كودكان كه در کوچهها و خیابانها و يا پاركها و اماكن عمومي رها میشوند سرنوشت نامعلوم و عمدتا دلخراشي در انتظار آنها است و قربانی بحرانهایی میشوند که در حاکمیت آخوندها بهفور در جامعه ایران سیطره پیدا کردهاند.


در مورد افزایش تعداد این کودکان آمارها آنچنان سرسامآور است که در سال 2017 تنها در استان البرز (به مركزيت شهر كرج) ۱۸۱ کودک توسط سازمان بهزیستی استان پذیرش شده است. (سایت البرزبان 23مي2018).


بهگفته معاون اجتماعی اداره بهزیستی استان خراسان رضوی در شهر مشهد روزانه یک کودک در خیابانها و اماکنی نظیر حرم امام رضا بهحال خود رها میشود. وي همچنين در مورد افزایش تکاندهنده آمار نوزادان و کودکان سرراهی در مشهد میگوید: «مشهد بالاتر از میانگین کشوری در زمینه کودکان رها شده است».


معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان نيز در همين رابطه اعتراف مي كند كه آمار کودکان سرراهی شهرهای اين استان نسبت به جمعیت آنها نشاندهنده وضعیت حاد و بحرانی در زمینه افزایش کودکان سرراهی در این استان است، بنحوي كه تنها در شهر اصفهان ماهانه ۱۶ کودک سرراهی پیدا میشود.


بر اساس این موارد آمار کودکانی که در طول سال سرراه گذاشته میشوند، بسیار بیشتر از آمار رسمی است که پیش از این سرپرست وزارت کشور، اعلام کرد که سالانه بهطور متوسط بین ۹۵۰ تا هزار کودک زیر ۳سال بهدلایل مختلف در خیابان رها میشوند که مسئولیت نگهداری از آنها برعهده سازمان بهزیستی است. البته بسیاری از کودکان و نوزادان هم هستند که بهدلیل فقر خانواده فروخته میشوند كه هيچ آمار رسمی هم در این رابطه وجود ندارد.


واقعیت این است که پدر و مادران این کودکان به درجهیی از استیصال ناشي از فقر و نداری رسیدهاند که با وجود احساسات و عواطف پدری و مادری ناچار میشوند کودک خود را رها کنند تا توسط بهزیستی و یا خانواده هاي متمکن سرپرستی شوند. آنها میبینند اگر کودک در دامان خودشان بزرگ شود ضمن اینکه امکان مالی رسیدگی به آن را ندارند سرنوشت و آینده کودک نیز با فقر خانواده گرهخورده و آینده او نیز با فقر و تنگدستی عجین خواهد بود.


از سوي ديگر رها شدن کودکان در خیابان و سپرده شدن آنها به دست سرنوشت نامعلوم و غم انگيز، بیانگر این واقعیت نيز هست که آنها از هیچ نوع حمایتی توسط حکومت آخوندي برخوردار نیستند. زیرا اگر کودکان در نزد والدینشان از حمایتی برخوردار بودند، پدران و مادران آنها مجبور به رها کردن و گذاشتن آنها در سر راه نمیشدند. این وضعیت در شرایطی است که بدليل حاكميت باند دزد و غارتگر و فاسد بر ايران؛ اکثریت ۸۰درصدی جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، و خانوادههای فقیر نمیتوانند از عهده مخارج فرزندانشان بر آمده و رفاه آنها را در حد مينيمم تأمین کنند.


واقعيت دردناك ديگر اين است كه بهدلیل چنین شرایطی، آمار کودکانی که رسماً خریدوفروش میشوند نيز، سالبهسال افزایش پیدا میکند. کودکانی که به دام مافیای خرید و فروش کودکان افتاده و با سرنوشت شوم و دامهای شوكه كننده اي که این باندهای تبهکار بر سر راهشان میگذارند مواجه میشوند؛ كه حتي برخی از آنها اعضای بدنشان برای پیوند خرید و فروش میشود. كما اينكه بسياري از آنها اسير باندهاي تبهكار حمل و نقل و خريد و فروش مواد مخدر مي شوند. باندهايي كه سرنخ آنها به حكومت و مشخصا به سپاه پاسداران منتهي مي شود.


این است محصول بلافصل حاکمیت سرکوب و چپاول آخوندی که کودکان ایرانی را به چنین سرنوشت شوم و تباه كننده اي دچار كرده است. اما متقابلاً فرزندان مقامات و مهرههای حكومتي موسوم به «آقازاده ها» و «ژن هاي خوب» از بهترین امکانات زندگی برخوردار هستند و امکاناتی که آنها برای زندگی و تحصیل دارند، نسبت به فرزندان بسیاری از ثروتمندان و مقامات حکومتی در اکثر کشورهای دنیا بیشتر است. امکاناتی که متعلق به مردم ایران از جمله همین محرومینی هستند که در اثر فقر کودکانشان را سر راه میگذارند و یا میفروشند.


درمان اين دردها و راه حل اين مصيبت ها و ساير بلاهايي كه توسط رژيم ولايت فقيه به جامعه ايران تحميل شده است؛ در سخنان خانم مريم رجوي در گردهمايي سالانه مقاومت ايران در پاريس بتاريخ 30 ژوئن امسال اينچنين منعكس مي شود:


«ما معتقدیم که رهایی جامعه از گرانی، فقر، بیکاری، زاغهنشینی، قحطی آب و فجایع زیستمحیطی امکانپذیر است. اما قبل از هر چیز حقوق سیاسی و مشخصاً حق حاکمیت پایمالشده مردم ایران، باید اعاده و احیا شود. این خاستگاه مقاومت ما و فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت ایران است.»


Farah News