Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: علائم پاياني و چشم انداز سرنگوني رژيم ولايت فقيه

| 11.09,18. 08:06 PM |
علائم پاياني و چشم انداز سرنگوني رژيم ولايت فقيه


نويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

شعله ور شدن خشم مردم محروم و غارت‌شدهو از هم‌پاشیدگی شیرازه اقتصادیدر ايران که خود را در افزایش تصاعدی و ساعت به ساعت نرخ ارز نشان می‌دهد، مهره‌هایحكومتي رژیم را سخت هراسان کرده است.

بسیاری از مقامات كليدي و مهره‌هایرژيم به صحنه آمده‌ و به اين از هم پاشيدگيو بن‌بستو بحرانهای دامنگير رژیم در عرصه‌های مختلف اذعان کرده و با زبان خاص خود نسبت به چشم انداز سرنگونیرژيم هشدار می‌دهند.

اعترافها در زمینه بن‌بست اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی همه یک فصل‌مشترک دارند كه عبارتست از هشدار نسبت به تمام شدن صبر مردم است.

روزنامه حکومتی آرمان 18 آگوست با اشاره به اوضاع انفجاری در ايراننوشت: «اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید بیکاری و تبعات ناشی از آنها، نیازمند پاسخ جدید و راه‌حل‌های تازه برای برون‌رفت از این شرایط است.»

جلسه سه‌شنبه 4 سپتامبرمجلس رژيم مملو بود از علائم و فاكتهاي هشدار دهنده‌ و هراس مهره هاي رژيم از چشم انداز سرنگوني.

یکی از اعضای مجلس رژيم، وضعيت كنوني دولت را به انفجار بمبی بزرگ در اقتصاد کشور تشبیه کرد که هیچ‌کس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد و گفت: «وضعیت معیشتی مردم هر روز، سختتر می‌شود، متأسفانه جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب با نگاه منفی دنیا مواجه گردید، سفارت آمریکا را اشغال کردیم که نقطه شروعی برای تحریم و جنگ بود،..»

یکياز مهره هاي باند موسوم به اصلاح‌طلب از وحشتناك بودن چشم‌انداز نزدیک ابراز وحشت کرد و گفت:«خوف این را داریم که ضعفها کشور را متلاشی کند ».(خبرگزاری ایلنا3 سپتامبر 2018)

یکی دیگر از اعضای مجلس؛ روحانی را مخاطب قرار داد و از او  خواست به جای دروغهای مفتضح، روزانه خودش و اعضای دولتش شخصاً برای خرید مایحتاج به مغازه‌ها بروند و ببینند که وضعیتچگونه است.

عضو ديگر مجلس گفت: «اي كساني که با آمار غیرواقعی خود را دلخوش کرده اید؛ کارگر و کارمند و پیر و جوان در تورم ۶۰درصد و ۷۰درصد دارند جان می‌سپارند، از شعار و مصاحبه و سخنرانی دست بردارید. مملکت در حال نابود شدن است»

نماينده دیگر مجلس راجع به وضعيت بحراني گفت: «امروز در شرایطی به‌سر می‌بریم که از نظر اقتصاد ملی پول ما بی‌ارزش‌ترین پول دنیاست، گرانی، بیکاری، فقر، فحشا، نبود آزادیهای اجتماعیو از جمله بازداشت فعالان مدنی و صنفی روزمره دیده می‌شود».

اما واقعيت چيست؟

واقعیت این است که این ابراز وحشت ها نسبت به سرنوشتی است که در انتظار حکومت آخوندی است و علایم بسیار بارزی از مرحله پایانیاين رژيم است و باعث شده که نمایندگان مجلس رژيم و مهره‌هایحكومتي ترس خود را ابراز كنند.


واقعیت دیگر این‌ است که این ابراز وحشت ها ناشی از مهیا بودن شرایط عینی برای سرنگونی حکومت آخوندی است که با بیانهای مختلف توسط مهره‌های رژیمتكرار می‌شود. شرایطی که بیانگر منتها درجه نفرت مردم از رژیم آخوندی است که بهیچوجه دیگر آن را تحمل نخواهند كرد.

واقعيت مهمتر كه اين وضعيت را براي رژيم و مهره هاي آن بوجود آورده و آنها را ناگزير از اذعان و اعتراف كرده است؛ سياست اصولي اتخاذ شده توسط مقاومت ايران است. كما اينكه در چنینموقعيتي است که نمایندگان مجلس رژيمبا احضار محمد جواد ظریف وزیر خارجه به مجلس نسبت به فعالیت‌های مجاهدین خلق و مقاومت سازمانیافته ترس خود را ابراز مي كنند و آدرس آلترناتیوی را مي دهند که عزم جزم كرده است تا با کمک مردم اين رژيم را سرنگون کند.

وضعيت کنونیرا مردم با قیام‌ها و خیزش‌ها و کانونهای شورشیبه رژيم تحمیل کرده‌اند. علت ترس و هشدارهاي پياپي مهره هاي رژيم اينچنين قابل فهم مي شود. بنحوي كه این وضعیت شرایطرژيم شاه در سال پايان خود را تداعي مي كند.

بحرانها اين رژيم را به بن بست كشانده بنحوي كه توان تصمیم‌گیری در مورد آنها را ندارد و همين بحرانهاي پياپي رژيم را به سرنگونی نزدیک و نزديكتر می‌کند.

اقرار مهره هاي حكومتي به بن بست و بحران و نداشتن راه حل؛ در شرايطي است كه هنوز تحريمهاي خرد كننده نفتي شروع نشده و قرار است كه از اواسط نوامبر شروع شود. اولین موج تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایراناز 6 آگوست به اجرا در آمد. رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده است هر کشوری که با ایران تجارت کند مشمول تحریمهای اقتصادی آمریکا قرار خواهد گرفت.

اما تعیین‌کننده و آنانكه حرف آخر را مي زنند مردم قیام‌کننده و مقاومت سازمان‌یافتهآنها است که عزم جزم کرده‌اند، تا سرنگوني تام و تمام رژيم ولايت فقيه از پای ننشینند.

اين چنين است‌که مردم قیام‌کننده با شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر روحانیفرياد سر  می‌دهند كه: «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران را پس می‌گیریم».  


Farah News