Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: رمز اقتدار و ماندگاري 53 ساله

| 07.09,18. 02:28 AM |


رمز اقتدار و ماندگاري 53 سالهنويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

53 سال قبل سه مهندس بنام محمد حنيف نژاد، سعيد محسن و علي اصغر بديع زادگان با شناخت از جامعه آن روزگار ايران و جمعبندي از مبارزات گذشته در صدد برآمدند تا با اتكاء به بينش تاريخي و سياسي و اجتماعي و با بررسي از انقلاب هاي موفق در ساير كشورهاي جهان سازماني جديد را بنا كنند.

اين ايده تا چند سال بصورت مخفيانه بدنبال تحقيق و مطالعه و عضوگيري و ساختن تشكيلات بود. پس از اينكه پايه هاي لازم براي ايجاد تشكيلات فراهم شد؛ آنها سازمان مورد نظر خود را بنيان نهادند. اين سازمان كه در شرايط خفقان ساواك شاه بنيانگذاري شده بود نام «مجاهدين خلق ايران» را برخود نهاد.

در  سپتامبر 1971 سازمان نوپاي مجاهدين اولين ضربه مهلك خود را دريافت و تقریباً به‌طور کامل نابود شد.

در 25 مي 1972 سه بنيانگذار و برخي از اعضاي مركزيت سازمان توسط ديكتاتوري شاه اعدام شدند. تنها عضو مركزيت سازمان كه از اجراي مجازات اعدام نجات يافت مسعود رجوي بود.

مسعود رجوي در 20 ژانويه 1979 همراه با آخرين گروه از زندانيان سياسي زمان شاه از زندان آزاد شد. اما زنداني بودن اين عضو مركزيت مجاهدين مانع از ايفاي مسئوليت هاي او نشد و او از داخل زندان رهبري سازمان را بعهده داشت و با اعضايي كه در خارج از زندان فعاليت داشتند از طريق خانواده هايي كه به ملاقات مي رفتند در ارتباط بود.

سازمان مجاهدين تاريخي سراسر فراز و نشيب و ضربه را در كارنامه خود دارد. ضربه هايي كه بدون اغراق بسياري از سازمانها و جريانهاي سياسي و احزاب قدرتمند را نابود كرده است. ولي سازمان مجاهدين نه تنها نابود نشده است بلكه اينك 53 سالگي خود را بسيار قدرتمند و بعنوان تنها همآورد رژيم ولايت فقيه حاكم بر ايران گرامي مي دارد.

سؤالي كه حتما به ذهن متبادر مي شود اين است كه راز و رمز ماندگاري و اقتدار مجاهدين در چيست؟

قبل از پاسخ به اين سؤال بي مناسبت نيست كه اشاره اي به پاسخ محمود احمدي نژاد به خبرنگاري كه از او در سفرش به عراق پرسيده بود بشود.

در ماه مارس سال 2008 احمدی نژاد رئیس جمهور وقت رژيم، براییک دیدار رسمی وارد عراق شد. در فرودگاه بغداد، خبرنگار عراقی از ویپرسيد: آیا در این سفر درباره وضعیت مجاهدین خلق ساکن قرارگاه اشرف با مقامات عراقي مذاکره می‌کنید؟

رئیس جمهور آخوندها با خنده و تکبر آميخته به تعجب جواب داد: «مجاهدين؟! مگر اینها هنوز وجود دارند؟»

وي با اين پاسخ مي خواست بگويد كه مجاهدين از تاريخ ايران حذف شده اند و ديگر وجود و حضور ندارند.

واقعيت اين است كه رژيم شاه در دهه 70 ميلادي و رژيم ولايت فقيه حاكم بر ايران از دهه 80 ميلادي ببعد تلاش كردند كه اين سازمان را متلاشي و نابود كنند. در دهه 80 ميلادي با اوج گيري اعدام هاي جمعي مجاهدين آخوندها اينطور تبلیغمی‌کردند کهمجاهدین گروهی بودند که در سال‌های اول انقلاب وجود داشتند ولي طي دهه 80 و بطور خاص در سال 1988 در يك قتل عام بي رحمانه به‌طور کامل نابود شدند و دیگر اساساً وجود خارجی ندارند!

آخوندها تلاش زيادي کردند تا انقطاع كامل بین مجاهدین و پایگاه اجتماعی آنها بوجود بیاورند. ولي متقابلاً مجاهدين بدليل پايگاه اجتماعي و برغم آنکه پیوسته زیرضرب عملیات تروریستی و نظامی آخوندها بودند توانستند موقعيت خود را حفظ كنند.

در شرایطی که تمام‌ امکانات اجتماعی و حتي بین‌الملليمجاهدين (با برچسب تروریسم و لیست‌گذاری بعنوان یک سازمان تروریستی) و در شرایطی که تمام امکانات مالی آنها مصادره شده بود، توانستند خود را بازسازی و ارتباط با پایگاه اجتماعی خود را احیاءنمايند.

بنیانگذار اصلي اين سازمان؛ كه بين مجاهدين به «محمد آقا» معروف است، در آخرین لحظات زندگی‌اش در زندان،یادداشتی برای بازماندگان سازمانش فرستاد و سپس به سوی جوخه اعدام رفت.

يكي از زندانبانان معروف آن روزگار كه شاهد صحنه اعدام محمد حنيف نژاد بوده بعدا اينطور تعريف كرده است كه محمد حنیف‌نژ‌اد آن‌چنان آسوده خاطر و مطمئن به سوی میداناعدام روانه بود که گوئي به جشن عروسی مي رود. (کتاب تاریخ سیاسی۲۵ساله ایران نوشته سرهنگ غلامرضا نجاتی ص۴۰۶ و ۴۰۷)

علاوه بر این؛ محمد حنیف‌نژاد مشترکاً با سعید محسن یادداشتي تنظیم کرده و با جاسازی در زندان موفق شدند آن را به بیرون از زندان بفرستند و بعد‌ها در شمار اسناد تاریخی مجاهدین در موزه مقاومت، به نمایشگذاشته شد. آن یادداشت حاوی نکاتیاست که بهسؤال رمز اقتدار و ماندگاري مجاهدين پاسخ مي دهد.

آنیادداشت در حکم آخرین وصيت هاي بنیانگذاران سازمان مجاهدینمحسوب مي شود. مخاطب آن یادداشت کوتاه؛ مجاهدیني که در آن مرحله اعدام نشدند و نيزهمه مجاهدیني بودند كه بعدها به سازمان حنیف‌نژادپيوستند.

در قسمتي از آن يادداشت مشترك تاريخي آمده است كه:

در هر شرایطی باید مقاومت کرد.باید نهراسید! باید دشمن خونخوار را محکوم و خوار نمود!

باید پوشش تیره و تاری که آسمان میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را به بار آورده است، از هم درید!

اينیادداشت گرچه کوتاه؛ ولي به‌عنوان آخرین وصایای صاحبان اصلی سازمان، خيلي جدیاست. آنقدر جدي كه همه كساني كه بعدا هم به صفوف مجاهدين پيوستند به همان وصيت عمل كرده اند.

نگاهی به مختصات کنونی مجاهدین در عرصه سیاسی ایران، گواه روشنی از موفقیتاين سازمان در حفظ موجودیت تشکیلاتی در مبارزه بی‌امان۵۳ ساله آنها طبق همان وصيت است.

مجاهدين براي رهايي مردم ميهنشان از چنگال هيولايي بنام «ولايت فقيه» كه نزديك به 40 سال است آنها را اسير و برده خود كرده است مبارزه مي كنند و همانطور كه بنيانگذارانشان وصيت كرده بودند مقاومت مي كنند و نمي هراسند و دشمن خونخوار را ذليل و خوار مي سازند. مجاهدين اراده كرده اند تا آرمانهاي بنيانگذارانشان را تحت رهبري يك زن شجاع و فداكار بنام مريم رجوي محقق كنند و پوشش تیره و تاری که آسمان ايران را احاطه و جو خفقان را حاكم كرده است، از هم بدرند.


Farah News