Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: سرنگوني در راه است؟!

| 26.08,18. 12:25 AM |
سرنگوني در راه است؟!نويسنده: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

مجلس رژيم ملاها، در تاريخ 8 اوت جاري در جلسه اي پرتنش و کم‌سابقه‌، علی ربیعیalirabiee وزیر کار مسئله ساز و پرحاشيه دولت روحانی را بركنار كرد. با توجه به سوابق 39 ساله اين مهره؛ بركناري او قطعا موجب تشدید بیش‌‌از‌پیش بحرانهاي درونی و جنگ قدرت در رژیم مي شود و پیامدهای سیاسی به‌همراه خواهد داشت.

جلسه پرتشنج مجلس رژيم با این جمله معنا دار علی لاریجانی رئیس مجلس پایان یافت: «این حرف‌ها خوب نبود،‌ وجلسه استیضاح می‌توانست خیلی بهتر از این برگزار شود».

اشاره علی لاریجانی به اتهامات مطرح شده توسط علی ربیعی و هم‌باندی‌هاي او در مجلس عليه نمایندگان باند مقابل در زمینه فساد از يكطرف و اتهامات مطرح شده توسط نمایندگان باند خامنه‌ای عليه علی ربیعی و نمايندگان حامی او از طرف ديگر بود.

علي ربيعي در دفاع از خود در مجلس طي نطقي گفت: وزارت كار يك وزارتخانه فوق العاده حساس است و هركسي توان مديريت آنجا را ندارد و بايد كسي در رأس اين وزارتخانه باشد كه توان استراتژيكي داشته باشد و از عهده بحران آفريني هاي آن بربيايد. وي مدعي شد كه در دوران وزارتش توانسته بحرانهاي اين وزارتخانه را مهار كند و نگذارد كه در جامعه سرريز شود.

واقعيت اين است كه علي ربيعي يك مهره همه كاره رژيم ولايت فقيه است كه بعد از پيروزي انقلاب ضدسلطنتي در سال 1979، و در حالي كه 24 سال بيشتر نداشت هميشه در باندهاي حكومتي داراي مناصب حساس، و عمدتاً امنيتي و اطلاعاتي، بوده است و خودش نيز در نطق دفاعيش به آن اشاره كرد و پيشينه اش را مايه افتخار و نقطه قوت خود دانست و خود را «خدمتگزار نظام» دانست و استيضاح خود و بركناريش از منصب وزارت كار را به «مصلحت نظام» ندانست.

نگاهي گذرا به پيشينيه اطلاعاتي ـ امنيتي اين مهره رژيم نشان مي دهد كه چرا روحاني اصرار بر بقاي او در منصب وزارت كار داشت:

وي از سال 1979 در كنار دو عنصر بدنام ديگر ضدكارگري عضو شوراي مركزي خانه كارگر بوده است. وظيفه اين شورا اساساً سركوب كارگران در قبال خواسته هاي برحقشان، منجمله در رابطه با دستمزد در قبال كار انجام شده بوده است. بسياري از كارگران معترض توسط اين شورا از كار بيكار و يا دستگير و روانه زندانها و شكنجه گاههاي رژيم شده اند. تئوري علي ربيعي اين است كه كارگر بايد در چارچوب نظام و آنچه رهبر مشخص مي كند حركت كند.

علي ربيعي بعنوان يك پاسدار در هر حوزه اي كه احتمال خطر براي رژيم وجود داشته حضور فعال داشته است. كما اينكه در دوران جنگ ويرانگر 8 ساله با عراق بعنوان پاسدار مدت ۶۵ ماه حضور در جبهه‌های جنگ غرب را در کارنامه خود دارد.

زماني كه آخوند حسن روحاني اين مهره اطلاعاتي امنيتي را براي منصب وزارت كار معرفي كرد اين سؤال مطرح شده بود كه كسيكه بيش از 30 سال تجربه در حوزه اطلاعاتي و امنيتي دارد چه تناسبي با منصب وزارت كار دارد؟

حسن روحاني در دفاع از ربيعي براي پست وزارت كار مي گويد: بيش از ۲۰ سال با ربيعي كار كرده ام؛ وي فرد صاحب نظري است كه اگر بگويم از فكر استراتژيك بهره مي برد سخن ناروايي نگفته ام...

زماني كه آخوند حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي رژيم بود؛ علي ربيعي مسئول اجرايي دبيرخانه و رئيس كميته سياست‌گذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي بوده‌ و آخوند روحاني از كار ربيعي بسيار راضي بوده است.

علي ربيعي در انتخابات رياست جمهوري رژيم، معاون سياسي ستاد انتخاباتي آخوند روحاني بود.

يكي از اقدامات ضدكارگري ربيعي مربوط به زماني است كه وي مدير مسئول و رئيس هيئت تحريريه روزنامه «كار و كارگر» بود و در كنار مهره بدنام رژيم آخوندي بنام پاسدار حسين شريعتمداري (مدير مسئول روزنامه كيهان وابسته به خامنه اي) اقدام به ايجاد تشكل مربوط به خبرنگاران و روزنامه نگاران با فكر امنيتي نمود. وي در تئوريزه كردن اين كار مي گويد؛ ما بايد تشكل هاي صنفي را خودمان ايجاد كنيم تا كارگران با تشكل هاي سياسي و حزبي اقدام به آگاهي بخشي و اطلاع رساني نكنند.

ربيعي از دهه 1980 در كارهاي اطلاعاتي و بعد از آن در وزارت اطلاعات بوده است. وي مسئوليت اطلاعات سپاه در استانهاي شمالي ايران و نيز مسئوليت اطلاعات آذربايجان شرقي و همچنين در دروان وزارت محمد ري شهري و علي فلاحيان از 1987 تا 1995 به مدت 8 سال معاونت وزارت اطلاعات را بعهده داشته است.

در رابطه با قتلهاي زنجيره اي، كه تماما توسط وزارت اطلاعات آخوندي طراحي و به اجراء گذاشته شد، اين فرد به دستور آخوند محمد خاتمي بعنوان رئيس جمهور وقت؛ مسئول كميته سه نفره اي شد تا بدليل مهارت هاي خاص در محو آثار جنايت و باقي نماندن اثر انگشت مرتكبان؛ راجع به اين قتل ها تحقيق كند.

نام مستعار علي ربيعي در وزارت اطلاعات و بازجويي ها و كارهاي امنيتي «عباد» بوده است. در همين رابطه عبدالله شهبازی مسئول مرکز مطالعات تاریخ معاصر که وابسته به وزارت اطلاعات رژيم است در وب سایت خود نوشته: علي ربيعي (عباد)در کمال خونسردی و بصورت طنز خاطره اي را برای من تعریف کرد: «در استان آذربایجان تعدادی از اعضای یک گروهک را دستگیر کردیم. باید آنها را برای حضور در دادگاه از راه آستارا به استان گیلان اعزام مي كرديم. براي انجام اينكار نگهبان و محافظ به تعداد کافی نداشتیم. لذا همه آنها را در تابوت خواباندیم و در تابوت‌ها را با میخ كوبيدیم و با کامیون اعزامشان کردیم. زمانی که در مقصد تابوت‌ها را باز کردند، همه آن افراد به علت خفگی مرده بودند»!

يكي ديگري از مسايلي كه خود ربيعي در جلسه استيضاحش، بعنوان بحرانهاي حاد رژيم؛ به آنها اشاره و از بازماندگان آن بحرانها عذرخواهي كرد، سرپوش گذاشتن بر ماجراي فروريختن ساختمان پلاسكو در تاريخ 19 ژانويه 2017 در تهران و ديگري آتش گرفتن و غرق شدن نفت كش غول پيكر سانچي در تاريخ 6 ژانويه 2018 در آب هاي درياي چين و جان باختن كليه خدمه اين نفت كش عظيم بود كه وي بخاطر اين قضايا از بازماندگان آن عذرخواهي و طلب بخشش كرد.

بركناري اين مهره پرسابقه حكومتي مطلوب خامنه اي و روحاني نبود و اوضاع انفجاري جامعه به آنها تحميل كرد. تنش‌هاي جلسه استيضاح ربيعي یادآور آخرین جلسات مجلس رژیم شاه در سال 1978 است. همانطور كه در دوران پاياني شاه وي مجبور شد نزديك ترين مهره هاي نزديك به خود را قرباني كند، اكنون نيز ولي فقيه فاشيست حاكم بر ايران مجبور است به برخي از جراحي ها تن بدهد تا شايد به مصداق ضرب المثل ايراني «ستون به ستون فرج است»؛ راه فراري ولو مقطعي براي خروج از بحرانها و بن بست ها پيدا كند.

اما این تشبثات پایان ماجرا نيست بلکه آغاز ماجراست كه به سرنگوني رژيم ولايت فقيه منتهي مي شود. 

روزنامه اعتماد، نزديك به آخوند روحانی، استيضاح ربيعي را «‌تلخ‌تر از استیضاح» نامید، و روزنامه جمهوری اسلامی جریان استیضاح ربیعی را «استیضاح مجلس» توصیف کرد.

يكي از نمايندگان مجلس رژيم گفت: «آنچه در این جلسه اتفاق افتاد نه استیضاح وزیر کار بلکه استیضاح كل نظام بود».

نماينده ديگري گفت:‌ «متأسفانه امروز شاهد استیضاح یک وزیر نبودیم. بلکه استیضاح ٣قوه کشور بود. فضای مجلس در جهت تحکیم نظام نبود و صرفاً منجر به افزایش فاصله میان مردم و حاکمیت شد».

واقعیت این است که پايان دیکتاتوری مذهبی را قیام‌های مردمی كه از دسامبر سال گذشته شروع شدهو همچنان ادامه دارد به‌روشنی در چشم‌انداز قرار داده‌ و مردم بپاخاسته در شعارهای خود در سراسر ايران طنین‌انداز کرده‌اند كه: مرگ بر خامنه‌ای،‌ مرگ بر روحانی، مرگ بر اصل ولایت فقیه،‌ واي به روزي كه مسلح شويم»!

آري؛ همانطور كه خانم مريم رجوي در گردهمآيي سالانه مقاومت ايران در 30 ژوئن امسال گفت:

”... تنشها و تضادهای اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه گرانی، بیکاری و فقر و نابرابری، به‌نقطه‌یی رسیده که بازگشت‌ناپذیر است. موقعیت انفجاری را همه احساس می‌کنند. آخوندها نه راه‌حلی دارند، نه می‌خواهند و نه می‌توانند مشکلی را حل کنند.. پیوند میان خشم محرومان و ستم‌زدگان با مقاومت سازمان‌یافته حاصل شده است. این را همه سران و مهره‌های ریز و درشت رژيم بارها خاطرنشان کرده‌اند. و این، اقرار آنها به‌پایان کار رژیم است.

آری،‌ سرنگونی در راه است..».

Farah News