Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري: اجرايي شدن تحريمها و پروپاگاند ملاها

| 11.08,18. 06:34 PM |اجرايي شدن تحريمها و پروپاگاند ملاهابقلم: عبد المجيد محمد ـ وكيل دادگستري

بدنبال اجرايي شدن مرحله اول تحريم ها عليه رژيم ايران؛ رسانه هاي حكومتي شروع به آه و ناله و فغان كردند كه اين تحريم ها ناعادلانه و عليه مردم ايران است و مردم چنين و چنان خواهند شد. بطور خاص روحاني رئيس جمهور رژيم و اسحاق جهانگيري معاون اول او مظلوم نمايي كردند كه اين تحريم ها مردم ايران را در تنگنا و مشكلات قرار مي دهد.

اما واقعيت جامعه ايران با مواضعي كه مقامات و مهره هاي رژيم آخوندي اتخاذ مي كنند تماما متفاوت است. حرف اصلي و واقعي مردم همان است كه مردم به جان آمده ايران از دسامبر 2017 تا كنون در خيابانهاي تمام شهرهاي ايران فرياد مي كنند كه «سوريه را رها كن فكري به حال ما كن»؛ «سفره ما خاليه، پز دولت عاليه»؛ «عزا عزا است امروز، دسترنج مردم ما زير عبا است امروز»؛ «دشمن ما همينجاست، الكي ميگويند آمريكاست»؛ «حتي اگر بميريم، ايران را پس مي گيريم»؛ «خامنه اي حيا كن سلطنت را رها كن»؛ «روحاني حيا كن مملكت را رها كن»؛ «مرگ بر خامنه اي»؛ «مرگ بر روحاني»؛ ...

اين جوهر و واقعيت حرفهاي مردم ايران است كه بخاطر سياست هاي ضدمردمي رژيم آخوندي و برغم سركوب هار و شديد با گذاشتن جانشان در كف دستشان به خيابانها مي ريزند و خواسته هايشان را فرياد و اعتراض مي كنند.

رژيم ضدمردمي حاكم بر ايران كه در بحرانهاي لاعلاج دست و پا مي زند؛ با فريب و دروغ مي خواهد اينطور وانمود كند كه مشكل اقتصادي مردم ايران به سياست هاي حكومت ربطي ندارد و ناشي از سياست هاي بيگانگان است.

متقابلاً مردم ايران آگاه هستند و مي دانند كه ثروتهايشان توسط رژيم حاكم صرف جنگ طلبي، حمايت از تروريسم و دخالت در كشورهاي منطقه مي شود. مردم بخوبي از هزينه هاي ميلياردي خامنه اي و باند او براي نجات بشار اسد و حفظ رژيم سركوبگرش آگاه هستند. كما اينكه مردم ايران از كمك هاي ميلياردي ولايت فقيه به حسن نصرالله و حزب الشيطان بخوبي آگاه هستند. بنا براين اظهارات و مواضع شيادانه و كذب مقامات و مهره هاي حكومتي هيچ چيز را تغيير نمي دهد و مردم از خواسته اصليشان كه سرنگوني تماميت رژيم آخوندي است كوتاه نخواهند آمد.

حرف مردم با دولت و حكومت اين است كه در سه سال گذشته نه تنها تحريمي در كار نبوده بلكه دولت وقت آمريكا حداقل 150 ميليارد دلار اموال مردم ايران را به رژيم تحويل داده است. ميزان صادرات نفت سه برابر شده است، اما وضع مردم ايران هر روز خراب تر و بدتر شده و آنچنانكه خود مهره هاي حاكم مي گويند؛ «سبد معيشتي» مردم خالي است و در سفره آنها نان براي خوردن وجود ندارد. فقر و بيكاري و گرسنگي حاصل 4 دهه حاكميت ضدمردمي رژيمي است كه ثروتهاي مردم را چپاول كرده و صرف سركوب، جنگ افروزي و كشتار مردم منطقه و ايضا پروژه هاي اتمي و موشكي براي تهديد و باج گيري از جهان كرده است.

واقعيت اين است كه بخش عمده اقتصاد ايران در دست خامنه اي و سپاه پاسداران است. هزينه صرف شده براي جنگ و حمايت از تروريسم دراين سالها بمراتب بيشتر از تمامي در آمد نفت بوده است. در يك ارزيابي اصولي اقتصادي مي توان نتيجه گرفت كه اگر حاكميت مردمي وجود داشت و حتي يك قطره نفت صادر نميشد وضع اقتصادي كشور و مردم از وضعيت موجود بهتر بود. همچنانكه بلحاظ تاريخي مردم به ياد دارند كه در دوران نخست وزيري مرحوم دكتر محمد مصدق برغم تحريم نفتي؛ اقتصاد ايران شكوفاترين دوران خود را داشت.

واقعيتي كه سران و مهره هاي حكومتي كتمان مي كنند اين است كه رژيم ايران علاوه بر چپاول و غارت پول حاصله از فروش نفت مردم، ساير منابع و ثروتهاي طبيعي و بخش زيادي از دسترنج مردم را نيز به سرقت برده است.

واقعيت ديگر اين است كه در آمدهاي حاصله از تجارت ايران در خدمت سركوب وحشتناك داخلي و جنگ افروزي خارجي و كشتار مردم ايران و منطقه بوده است. فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران ضد دموكراسي در ايران و ضد برقراري صلح و آرامش در منطقه است.

بنابراين روضه خواني هاي حسن روحاني و بقيه مهره هاي نظام آخوندي مردم ايران را نمي فريبد چون اولين طرفي كه از تحريمها متضرر مي شود دستگاه ولايت فقيه و سپاه پاسداران است و نه مردم ايران. چون مردم بطور واقعي چيزي ندارند كه در اثر تحريمها از دست بدهند.

واقعيتي كه مردم ايران به آن اشراف دارند اين است كه كشورهاي غربي با سياست مماشات در 40 سال گذشته از يك سو در تجارت با رژيم آخوندي و از سوي ديگر با امتياز دادن به اين رژيم و چشم بستن بر جنايات آن بزرگترين كمك را به بقاي اين رژيم كرده اند.

اما اكنون اوضاع با گذشته سراپا متفاوت است و مردم ايران با شورشها و كانونهاي شورشي و اعتراضات سربازايستادن و كوتاه آمدن ندارند و اراده كرده اند تا رژيم سركوبگر و خانمان بر بادده آخوندي را جارو كرده و به زباله دان تاريخ بياندازند و حاكميت را به نمايندگان واقعي خود بسپارند.

@MajeedAblFarah News