عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليگر سياسي: جهان براي ”سقوط ديكتاتور در ايران” آماده مي‌شود!

| 17.02,18. 10:43 PM |

جهان براي ”سقوط ديكتاتور در ايران” آماده مي‌شود!


عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليگر سياسي


آيا تاكنون از خود سوال كرده‌ايم كه اگر رژيم ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران سرنگون شود چه اتفاقي روي خواهد داد و بازتاب آن در منطقه و جهان چه خواهد بود؟

اگر اندك شناختي از انقلابات بزرگ قرن گذشته، (منجمله انقلاب اكتبر شوروي سابق يا انقلاب كبير فرانسه و ...) و  تاثيرات شگرفي كه هركدام بر جامعه جهاني برجاي گذاشتند داشته باشيم مي‌توانيم تا حدودي به جواب اين دو سوال فوق نزديك شويم.

معمولا نگارش تاريخ واقعي و جامع يك انقلاب، بعداز وقوع آنصورت مي‌گيرد اما مي‌توان از داده‌هاي كنوني براي رسيدن به چنين نقطه‌يي بهره گرفته و نگارش تاريخ انقلاب ايران را براي نسلهاي بعدي تسهيل و تسريع نماييم.

در يك نگاه كلي به اين انقلابات درمي‌يابيم كه دو عنصر اقتصادي و سياسي، از پايه‌هاي بنيادين در شكل گيري يك انقلاب اجتماعي هستند. زماني كه وضعيت اقتصادي و سياسي جامعه از طرف سيستم حاكمه به خطر مي‌افتد، به گونه‌يي كه يك زندگي آزاد و سالم را از مردم سلب مي‌كند، انقلاب در آن جامعه اجتناب ناپذير مي‌گردد. به‌خصوص وقتي مردم از يك رهبري يا سازمان رهبري‌كننده برخوردار باشند. مصداق عيني و ذهني و كامل اين مبنا در اين برهه از تاريخ منطقه خاورميانه، ايران است.

اكنون كه 39 سال از حاكميت شوم ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران مي‌گذارد، كارنامه سياه اين مهيب‌ترين ديكتاتور قرن بر كسي پوشيده نيست:

مردمي به شدت گرسنه كه ادامه حياتشان مترادف تن دادن به كار طاقت فرسا براي كسب لقمه‌يي نان، يا فروش اعضاي بدن يا حتي فروش فرزندانشان شده است. ايراني كه بيش از 10 ميليون بي‌كار در خود دارد. ايراني كه بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت آن مشمول غارتهاي باندي حكومتي شده‌اند و بيش از يك سال است مستمرا پولهاي به غارت رفته خود را مطالبه مي‌كنند. ايراني با ميليونها تن بازنشسته، كودكان خياباني و انسانهايي كه زندگي خود را در خيابانها، گورها يا كارتن‌ها سپري مي‌كنند. ايراني كه اعتياد و فحشاء و گراني و .... تار و پودش را فراگرفته و كمتر خانواده‌يي را مي‌توان يافت كه قرباني اين بلاهاي خانمانسوزي نگردند كه باني و سودبردندة آن، ملاهاي حاكم نباشند.مردمي كه به چشم خود مي‌بينند تمام بودجه مملكت و سرمايه‌هاي ملي‌شان توسط ”شماري اندك” صرف مسائل امنيتي و بقاي رژيم يا جنگ‌طلبي و صدور تروريسم و بنيادگرايي حاكمان ايران به كشورهاي منطقه مي‌گردد در حالي كه مردم ايران زير خط فقر  جان مي‌دهند و يا به خاطر فقدان خدمات دولتي در برابر بلاياي طبيعي از قبيل زلزله يا سرما به صورت گروهي جان مي‌سپرند.

اما در تشريح وضعيت سياسي ايران تحت حاكميت ملاها همين بس كه هرگونه مخالفتي با سياست و خواسته‌هاي ملاها، مجازاتش مرگ است. اعدامها به صورت روزانه ادامه دارد و تاكنون 120 هزار تن از فرزندان مردم ايران توسط اين رژيم اعدام يا ترور شده‌اند. علاوه بر اين كمتر خانواده‌يي را مي‌توان يافت كه عزيزانشان توسط اين رژيم اعدام نشده باشد. چندين ميليون ايراني ديگر در كشورهاي ديگر، در ”زندگي در تبعيد” هستند.

اكنون در برآيندي از اين دو عنصر پايه‌يي انقلاب در ايران و در آغاز چهلمين سالگرد روي كار آمدن اين رژيم ضدمردمي، مردم به قيام براي سرنگوني اين رژيم برخاسته‌اند تا انقلابي را كه در سال 1979 عليه رژيم ديكتاتوري محمدرضاشاه پهلوي آغاز كردند و توسط خميني و بازماندگانش به ديكتاتوري خونريزتر ديگري بدل گرديد، به پيروزي برسانند.

اكنون از نظر عيني و ذهني جامعه ايران آبستن انقلاب ديگري است. انقلابي كه توسط مقاومت ايران تحت رياست خانم مريم رجوي هدايت و رهبري مي‌گردد. بي جهت نيست رژيم در اعترافي آشكار به نقش رهبريت مقاومت در قيام اخير مردم ايران به تكاپو افتاده تا هر طور شده قيام را با سناريوهاي مضحكي همچون ”برگزاري همه‌پرسي” يا ”گفتگوي ملي” يا انتشار شايعات بي‌اساسي همچون ”تداوم قيام، ايران را به سوريه‌يي ديگر بدل خواهد كرد” و .... مي‌خواهد جنبش مردمي براي سرنگوني رژيم به بيراه بكشاند.

اكنون بر اين واقعيت انكارناپذير يك اجماع نظر عمومي شكل گرفته كه ديگر وضعيت هرگز به شرايط  قبل از قيام اخير برنخواهد گشت و سرنگوني رژيم ايران در چشم انداز نزديك قرار گرفته است.

اين واقعيت را مي‌توان در تازه‌ترين موضعگيريها در باره ايران مشاهده كرد.  احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان روز دوشنبه 5 فوريه 2018 با اشاره به شتاب تحولات در مورد ايران اظهار داشت: از همین الان ترس سال آینده را دارم”. وی همچنین گفت:‌ باید "مسأله براندازی را جدی بگیریم”. اظهارات اين مقام ارشد رژيم ملاها در حالي است كه تحولات در مورد ايران هر روز شتاب بيشتري مي‌گيرد و هر گام پيش‌بيني‌ناشده‌يي كه بتواند سرنگوني اين رژيم را جلو‌تر بياندازد دور از انتظار نيست. از قبيل عقب نشيني ناگهاني نيروهاي رژيم ايران از سوريه يا عراق يا فرار سران رژيم از ايران به كشورهاي ديگر و ....

تحريم‌ها عليه رژيم افزايش يافته و توافقنامه اتمي بين رژيم و كشورهاي غرب در آستانة تعيين‌تكليف شدن و به ضرر رژيم قرار گرفته است. كشورهاي اروپايي عليرغم اينكه در وضعيت بد اقتصادي قرار دارند اما النهايه متمايل با هم جبهه شدن با دولت امريكا عليه برجام هستند. كمپاني‌هاي بزرگ جهاني همانند قبل تمايلي به تداوم سرمايه‌گذاري در داخل ايران ندارند. بانكهاي ايران در حال ورشكست شدن قرار گرفته و مردم پولهاي خود را از بانكها خارج مي‌كنند. زيرا ارزش پول ايران هر روز سقوط بيشتري را به خود مي‌بيند. بنابه آخرين اطلاعات، هر دلار امريكايي به رقمي نزديك به 5000 تومان خريد و فروش گردد.

دولت امريكا و بسياري كشورهاي قدرتمند ديگر جهان مستمرا حمايت خود را از مردم ايران براي تغيير رژيم در اين كشور مورد تاكيد قرار مي‌دهند. صحنه امروز حمايتها از مردم، برخلاف دوران رياست جمهوري باراك اوباما كه به مردم ايران پشت كرد و  نزديكي به رژيم ملاها را برگزيد بسيار قوي است.

اينها و بسياري شواهد ديگر، ما را به اين واقعيت رهنمون مي‌سازد كه شرايط در هر دو سوي مرزهاي ايران، در داخل و در خارج از ايران، براي سرنگوني ديكتاتور بزرگ قرن در حال آماده شدن است. اين را سران رژيم خود احساس مي‌كنند اما بيهوده تلاش مي‌كنند كه مي‌توانند جلوي اين واقعة تاريخي جهان را بگيرند. آنها بيهوده بر آنند تا با پس‌اندازهاي ميلياردي در بانكهاي برخي كشورهاي منطقه‌يي يا غربي جان سالم به بدر ببرند.

ترديد نبايد كرد كه پيروزي انقلاب مردم ايران نزديك است و با پيروزي آن، همچون نمونه‌هاي مشابه كه فوقا ذكر گرديد، جهان دستخوش يك تغيير جدي خواهد شد. نويسنده بر اين باور است كه بازتاب اين يكي از انقلابات ماقبل خود كمتر نخواهد بود.

[email protected](Votes: 0)

Write Your Comment
Comment

Other News

عبدالرحمن مهابادي: العالم يتجهز لسقوط الدكتاتور في إيران د. مصطفى يوسف اللداوي: عزام الأحمد يستخف بغزة ويكذب على أهلها بقلم: عبد المجيد محمد وکیل دادگستری: حقوق بشر سوگوار شد المحامي عبد المجيد محمد: حقوق الإنسان أصبحت حزينة د. مصطفى يوسف اللداوي: آمالٌ شعبية على قمة القاهرة الغزاوية المحامي عبد المجيد محمد: لا اريد ان اكون اكثر من طالب ديني للعلم المحامي عبد المجيد محمد: من طلبه اي بيش نخواهم بود أمان السيد: موت السوريّ المحامي عبد المجيد محمد: الثورة التي سرقت من أجل «لا شيء»! المحامي عبد المجيد محمد: انقلابي كه بخاطر «هيچ» به سرقت رفت! عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي: موقعيت مقاومت ایران در قیام مردم عبدالرحمن مهابادي: موقع المقاومة الإيرانية في انتفاضة الشعب الإجرام الروسي في سورية والصمت الدولي سيد أمين: اهدار اللغة العربية.. جزء متقدم من الحرب على الإسلام محمد سيف الدولة: انتحار ابراهيم عيسى المحامي عبد المجيد محمد: أعدموا متظاهري ومحتجي الشوارع عبد المجید محمد وكيل دادگستري : معترضان خياباني را اعدام كنيد! المحامي شادي خليل أبو عيسى: شعلة مارون حسن صبرا: أسرار وخلفيات يوم 29 كانون الثاني 2018: حرب عونية لإزاحة بري عبد المجید محمد وكيل دادگستري: چرا اینهمه اعدام؟ المحامي عبد المجيد محمد: لماذا تم إعدام كل هؤلاء؟ د. مصطفى يوسف اللداوي: أحمد نصر جرار الصورة الفلسطينية الأكثر انتشاراً عبدالرحمن مهابادي: ماذا يجب العمل في موضوع دعم الشعب الإيراني؟ عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي محمد سيف الدولة: هل دنس سلاح الطيران الصهيونى سيناء؟ د. إبراهيم حمّامي: الحراك الجماهيري ليس يأساً ولا استسلاماً محمد سيف الدولة: انتخابات بالإكراه المحامی عبد المجید محمد: گندیدگی و فساد در رأس ولایت فقیه المحامي عبد المجید محمد: التعفن والفساد على رأس ولاية الفقيه زهير السباعي: لماذا فشل مؤتمر سوتشي ؟