Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


محمد وهبي: في منتصف الليل

| 11.04,17. 09:29 PM |

في منتصف الليلمحمد وهبي


استيقظت أفكاري .. تسللت إلى منامي

سيجت نور عينيك  سحر أماني

كتبت اسمك عنوان أحلامي

زرعت وردك في بستاني

لونت رحيقك بأزهى ألواني

رسمت حروف أحبك على جدراني

جمعت أنفاسك من كل مكان

أعلنتها محمية مقدسة في زماني.

Farah News