Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


الشاعِر جميل نقولا الحايك: كابتن جيمس كوك والحاكم أرثى فيليب "عيد إكتشاف استراليا الحبيبه"

| 22.01,17. 10:30 PM |
كابتن جيمس كوك والحاكم أرثى فيليب

"عيد إكتشاف استراليا الحبيبه"
بقلم الشاعِر جميل نقولا الحايكيا كابتِن كوك  فعّلَك  شاكرينو

ومينو أرثى   فيليِب   عارفينو

إنِتْ هَل  القارَه  جَهدَك   لقاها

وهوي  أسَّس   اللي   شايفينووكل من معكُم الخطوي خطاها

الو شكري  وقبل ما قول  مينو

لأنو حَب هَل الأرض  وسماها

وزرَع  بترابها  الطَيِّب   حنينووقدَر ما  قدِر  يعطيها   عطاها

وهدَر  فيها  حلى  أجمَل  سنينو

وعند ما الخَطّيَره  أخدِت  مداها

زرعها  بداخِل   بناتوا   وبنينوورحَل جِيل  المِن  جبينو سقاها  

وبقوا  الأولاد  عَهده   حافظينو

عرفوا ستثمرو  الثروي  الجناها

وزادوا  عا  اللي   كانو  بانيينووصارِت أرضها  تعطي بسخاها

وكل  ما زاد   زادوا   الشارينو

تا خير الصار زايد  عن  غِذاها

لِتَحسين     البَلد      مستثمرينوهيدا  شعِب ما بيهوى  الوجاها

ولا بيحقُد على اللي مخاصمينو

والمؤذي   إذا   النَملي    أذاها

القوضات   البِّلمَحاكِم   ناطرينووإذا  نايِب   لعبها  عا  عماها

وحَب يوظِّف  اللي  مناصرينو

بيكون   نيابتو   صفَّى    بلاها

ومحلُّو غير   شَخِص   معينينووعند ما  فتحِت الهجرَه  إجاها

شعِّب  اللِي    بلادُه   مكرّهينو

وهيي   ستقبلتهُم   عن   نزاها

بغَّض الطرف عن  لونو  ودينو

وعند ما البعِض ثبتو في حيماها

وصاروا  لِل  البوليس   مكيعينو

وعّيوا  عا  البلاوي    وعالبلاها

وقدرو  الوضِع   يبقو   ضابطينووهلَّق  صاير  يشرقِط    لظاها

قبل  ما  المُجرِم   يعَلِّي   يمينو

وقبِل   ما تنزُف   العالم   دِماها

إعتبِر  صَفا    بدَين    مكلبجينوبِعَكِّس شعوب عاشِت  عا هواها

بوطَن  من مجرمينوا  الحاكمينو

وبعكِس شعوب صاقِط  مستواها

بوطَن  عينَك  يا  تاجِر  سارقينوالبلَد  حلوِه   إذا  بأهلَا   غيناها

واللبي  عيّنها   يا  رَب    عينو

ودولتنا  اللي   فرحانه  بصِباها

معا  فرِحّنا   وفرَحّها   مقدّرينوصَباحَا  يسعُد   ويسعُد  مساها

عاهَل العِز اللي   فيها  عايشينو

ويسلَم   شَيخها   ويسعُد   فتاها

عاهَل  التخطيط  يللي   مخطتينواللي زيَّن  سهلّها   ونوَّر  روباها

بنِظام   العَن   دراسي   منظمينو

ضروري  كلنا    نلبِس    عبَاها

و فيها  الخَير  نبقى   مشجّعينووضروري نضَل نرفَع مستواها

تا نبقى  الرَب   فيها   ممجّدينو

والقاصِد  تا   يحّرمها     غَفاها

ضروري  كلنا   نوقَف    ندِينوتا يفرَّح  جوّها  بشعِب  الحَماها

وما نبقى اللي  اكتَشَفها   ناسينو

ولا رَح ننسى اللي خطَّط  تا بناها

آرثى   فِيلِيب  و اللي    مرافقينولازِم     كلنا      نِرفَع      ليواها

و نبقى  العيد    صِدق    معيدينو

وتا  فينا  تَعرِف   تحَقَق   موناها

لازِم    نثبَت     بهَل    المزهريي

و نحّيي  عيدها    اللي    ناطرِينو

"خواطر"

يللي لِهَل الدولي  من بلاده هَجَر

ليش هجرِت ومنين منّغِض النَظَر

تا الناس يبقو  حضرتَك   متقبلين

لاتشرَب من  البير وتسدُّو  بحَجَر

××××

منشان  يبقوا  حضِرتَك  متقبلين

حافِظ على بلاد اللي مدتّلَك يمين

كرمال تا ما  يشبّهونا  بحَضرتَك

وينقال هيدا لكعِك من هاك العجين

::::::::::::::::::::::::::::::::

Farah News