Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


الشاعِر جميل نقولا الحايك: قصيدة العام الجديد

| 29.12,16. 10:46 PM |

قصيدة العام الجديد

بقلم الشاعِر جميل نقولا الحايكيارَب المجِد بدِّي بصوت عالي

اطلُب   تغمُر   الكون   العدالي

لأنو  هَل   الحروب   الشايفينا

تلات  رباعها   حقِد   وضلاليوبدّي    تعزِّز    الإمان     فينا

تا نرّدَع  شَر هاجِم   لا   مُبالي

وتا حتى نسامِح الشخِص الإذينا

تا  فينا   نعلّمو   يصفّي   مثاليويا سنة  الداخلي  علينا  دعمينا

تا حتا  ننتقِل   من  هَيك   حالي

ونحنا   عَم    نصَلِّي     صدقينا

تا  ما   تدّخُل    بجَوِّك    زواليما جينا  نقول  تا   تقولي حكينا

ولاَ  غنَّيت   تا   وسِّع    خيالي

نحِن   جينا     نقلِّك     تنشلينا

من الحالي اللي منها عفِت حاليوفي عنا   طلَب   بدنا    توعدينا

تا بين  الناس  ما  تخلِّي  حوثالي

تا  نرجَع   نضّبُط   الوضِع العِنينا

وتا يبقى  موطني  بهالشرِق هاليويا  رَب   يكون   فيكي   تخلّصينا

من الحقد  اللي  ناتِج  عَن  جهالي

وبعِد    ما    تخلّصينا      تغمرينا

بالشعاع  اللي  جايي  من  الأعاليومن   نبّعَك    يا   خالقنا   سقينا

تا يرجَع  قلبنا   من  الغِش  خالي

وتا  حتى النبِع  جاري  يضَل  فينا

ومتِل  ما  سقيتنا   تسقي  الأهاليويا  سنة   البنَّصِر  عَم    توعدينا

الي  منِّك   طَلَب  عايش  في  بالي

متِل  ما   لهون    جينا    رَجعينا

لأنو   الأرِض     مشتاقه    لبنيها

ولإنو   الوطن  عَا  الأبناء   غالي

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Farah News