Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


الشاعِر جميل نقولا الحايك: قصيدة العام الجديد

| 29.12,16. 10:31 PM |

قصيدة العام الجديدبقلم الشاعِر جميل نقولا الحايك


يارَب المجِد بدِّي بصوت عالي

اطلُب تغمُر   الكون   العدالي

لأنو هَل   الحروب   الشايفينا

تلات  رباعها  حقِد   وضلاليوبدّي    تعزِّز    الإمان    فينا

تا نرّدَع  شَر هاجِم   لا  مُبالي

وتا حتى نسامِح الشخِص الإذينا

تافينانعلّمو  يصفّي  مثاليويا سنة الداخلي علينا  دعمينا

تا حتا  ننتقِل   من  هَيك   حالي

ونحنا  عَم    نصَلِّي    صدقينا

تاما   تدّخُل بجَوِّك  زواليما جينا  نقول  تا تقولي حكينا

ولاَ غنَّيت تا  وسِّعخيالي

نحِن   جينانقلِّك     تنشلينا

من الحالي اللي منها عفِت حاليوفي عناطلَ ببدنا    توعدينا

تا بين الناسما تخلِّي حوثالي

تانرجَع   نضّبُط  الوضِع  العِنينا

وتا يبقى  موطني  بهالشرِق هاليويا  رَب   يكون   فيكي   تخلّصينا

من الحقِد اللي  ناتِج  عَن  جهالي

وبعِد  ما  تخلّصينا  تغمرينا

بالشعاع الليجايي منالأعاليومن   نبّعَك    يا   خالقنا   سقينا

تا يرجَع  قلبنا   من  الغِش  خالي

وتا  حتى النبِع  جاري  يضَل  فينا

ومتِل  ما  سقيتنا   تسقي  الأهاليويا  سنة   البنَّصِرعَم    توعدينا

الي  منِّك   طَلَب  عايش  في  بالي

متِل ما  لهون    جينا    رَجعينا

لأنو   الأرِض  مشتاقه    لبنيها

ولإنو  الوطن عَا الأبناء  غالي

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Farah News