Farah News Online

  http://www.farah.net.au/


الشاعِر جميل نقولا الحايك: "فخامة الرّئيس ميشال عون المحترم"

| 02.11,16. 02:38 PM |


"فخامة الرّئيس ميشال عون المحترم"بقلم الشاعِر جميل نقولا الحايكفَخامِة هَل الرّئيس اللي  بجللو

قدير  يرجِّع    المَجِد   لمَحللو

لإنو    ما    لعبها      طائفيي

ولاَ  بمذاهِب الظَرف   ستغللوجَمَع كل اللي حَولو بصدق نيي

وهنِّي  بصدق  نيي  عليه  دللو

تا يصفِّي   رَئيس   الجمهوريي

وتا يتنفَّس  شعِب   لبنان   حللويا رَيّسنا  اللي   خَدت  الأكثريي

حباس  اللِّقمِة   الجُوعان  غللو

والشتغلوا    بدوائِر    لحكوميي

جيابُن  من  ليرات  الظلِم    تللووتا  حتى  يحَجّمونا    البَلطجيي

صارو  الما  دفَع  رشوي  يزللو

تا جبرو الخَرِج  حِمل  المسؤليي

قبِل   ما  الذِل   يشملهُم    يفللويا رَيّسنا   يا   شَيخ   الأشبهيي

اللي  ذَل  الناس  سوِّدلو  سجللو

تا  تبقى   بعهدَك  الدولي   قويي

وبِعَهدَك  يفرَح    الحقو   وصللووبَعِّد   عن   القاضي   السياسيي

تا  حتى  العدِل    يشملنا   بظللو

واعطي     لِلقانون      الأفضليي

وتحتو   سطِّر   الكسرو   يا  دللووأمِّن   كهربا    ميي   عا   ميي

لإنو  من   الظلام   الناس   مللو

ساعتها    بكِل   فَخِر   ومعنويي

رَح    بتشاهِد     الغياب    طللووساعتها بيرجعو  شباب الحميي

بَدَل  ما  بأرِض  غربتهُم  يضللو

وترجَع   تعمَر   الضيعه   الوفيي

تا كل  من  غاب  يرجَع عا  وطنا

و  يّعِم    الفرَح     لبنان     كللو

:::::::::::::::::::::::::::::::::


Farah News